2024 M. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

0
612

UAB „Zarasų komunalininkas“

ZARASŲ RAJ. IR MIESTO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

2024 m.

Sav. dienaZarasų miesto maršrutai
I2-ą irpaskutinį mėnesio pirmadienį – Zarasų miesto sen. Šaltupės g. nuo Nr. 66 iki Nr. 70, Magutiškių vs., Statybininkų g., Valstiečių g., Igno Pašilio g., Kauno g. nuo Nr. 44. iki Nr. 90.1-ą mėnesio pirmadienį – Zarasų sen. Sarokiškio k., Apkartų I k., Gulbinės k., Sasnaukos k., Gaideliškių k., Juodalaukių k.
II1-ą ir 3-ą mėnesio antradienį – Zarasų miesto sen. Aušros skg. 1,3,5,7, Aušros g. 7, 8, 10, 10A, 11, 12,13, 14,16, K. Būgos g., Bažnyčios g., Pušyno g., Turmanto g.2-ą mėnesio antradienį – Zarasų sen. Dimitriškių k., Liaudiškių k., Laukesos k., Smėlynės k., Žalmedžių k., Baraukos k., Kizirniškių k., Jurasiškių k.,  Riešutinės I k., Kikiškių k.  
III1-ą mėnesio trečiadienį – Dusetų vs., Padustėlio k. (V. Striogos g. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 ir 15), Užtiltės k., Didžiadvario k.Antazavės sen. Gipėnų k., Velikuškių k., Zaduojos k., Pasartės k., Jaskoniškių k. gyventojai.1-ą ir 3-ą mėnesio trečiadienį – Dusetų sen. Dusetų m.2-ą mėnesio trečiadienį – Dusetų sen. Pakniškių k., Brogiškės k. (Indrajos g. 10), Pažiegės k., Eivenių k., Davainių k., Likančių k. 1, 2, Vosgėlių k., Bileišių k., Kavolių k., Kalbutiškių k., Didžiadvario k. (Pasartės g. 1, 3, 5).3-ą mėnesio trečiadienį – Dusetų sen. Padustėlio k. (Alyvų g., Beržų g., Pušų g., Šilo g., Upės g., Gasių g., Pievų g., V. Striogos g. 6, 8, 10, 12 ir nuo 17 iki 47), Dikmonių k.,Lungelių k.,Plisiškių k., Piliakalnio k., Vainiūnų k., Žukliškių k., Marciūniškių k., Smilgės k., Vabolių k., Morkūnų k.,Indučių k., Savičiūnų k., Šaltamalkių k., Sirotiškių k., Kuikių k.,Vencavų k. (Vencavo g. 8), Malūno g. 2,6,8.Degučių sen. Grybiškių k., Baltriškių k., Jakunčių k. 1, 2, 3, 4, 6, 7.4-ą mėnesio trečiadienį – Dusetų sen. Butkelių k. 9,6,4,3, Jasų k. 5.Paskutinį mėn. trečiadienį – Dusetų sen. Užtiltės k. (Vasaknų g. 12, 14, 24, 26, 30), Vasaknų k., Siratavos k. 6, 7, Drageliškių k., Brogiškių k. (Indrajos g. 11,13,17,19,20), Šlapių k., Eivenių k. 10,7. Antalieptės sen. Garmuliškio k., Jurkiškių k.
IV1-ą ir 3-ą mėnesio ketvirtadienį – Zarasų miesto sen. Jauneikių g., P. Cvirkos g., Kiršos g. ir Vilniaus g. nuo Salos g. iki Vytauto g. sankryžos.2-ą ir paskutinį mėnesio ketvirtadienį – Zarasų miesto sen. Palaukės g., Juozo Gruodžio g. 21, 23, 23A, 25, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, Žemaitės g., Kauno skg., Kauno g. 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 43, 43A, Žaliosios g. ir Savanorių g.
V2-ą ir paskutinį mėnesio penktadienį – Zarasų miesto sen. Bajorų g., Smėlynės g., Aukštaičių g., Birutės g., Dariaus ir Girėno g., D. Bukonto g., Griežto g., Juozo Gruodžio g. nuo Žemaitės g. iki Dariaus ir Girėno g. sankryžos, Malūno g., Pakalnės g., E. Pliaterytės g., Sinagogos g., Šaltupės g., Šiaulių g., Taikos g., Vytauto g., Vilniaus g. nuo Vytauto g. iki K. Būgos g. sankryžos, Zarasų g. ir Kauno g. išskyrus nurodytus ketvirtadienį ir pirmadienį.1-ą ir 3-ą mėnesio penktadienį – Zarasų miesto sen. K. Donelaičio g., Donelaičio skg., Žemaitės skg.1-ą mėnesio penktadienį – Zarasų sen. Vosyliškio k., Palazdinės k., Purveliškių k., Raudondvario k.

Zarasų rajono maršrutai

PIRMAS MĖN. PIRMADIENISImbrado sen. Avilių II k., Kuklių k., Petrauciškių k., Grumbinų II k., Midolkų k. 2, Smėlių k., Kelpšiškių k.Antazavės sen. Antazavės mstl., Ivoniškių k., Dervinių k., Rokėnų k., Dumblynės k., Pakerių k., Ilgašilio k., Butiškių k., Sviliškių k., Maniuliškių k.
PIRMAS MĖN. ANTRADIENISTurmanto sen. Turmanto mstl., Kimbartiškių k., Tilžės k., Lupenkos k., Martyniškių k., Bogdoniškių k., Bartkiškių k., Kamariškės k., Šakių k., Čepukiškių k., Kumpuočių k., Zvaniškių k., Galiniškių II k., Degutiškių k., Dulkiškės k., Barteliškės k., Veselavos k, Padrūkšės k., Girvydiškės k., Skirnų k., Mištautų k. 1, Burnių k.Zarasų sen. Rėpkos k.
ANTRAS MĖN. ANTRADIENISZarasų sen. Dukiškių k., Magučių k., Bernotiškių k., Apidemiškių k., Šaulių I k., Rusteikių k., Petrūniškių k., Kopustinės k., Jakštiškių k., Minaukos k., Bachmatų k., Meldutiškių I k., Lengveniškių k., Berčiūnų k., Zakoniškio k., Grebeniškių k., Štadvilių k., Sniegiškių k., Tirylių k., Nadūnų k., Šlyninkos k., Ditkūnų k., Grūžtų k., Liepkalnio k., Šukiškių k., Girsių k.
TREČIAS MĖN. ANTRADIENISImbrado sen. Stelmužės kelias, Zablatiškių k., Julijanavos k., Karčiomkos k., Šeštokiškių k., Neišeriškių k., Stumbrinių vs., Čepelaukos vs., Kirilaukos vs., Feklistaukos k., Prekeliškių k., Laužadžių k., Adomaukos vs., Ragaukos vs., Kiečių k., Jancavos vs., Stelmužės k., Martyniškių vs., Kiviškių k. (Suvieko kel. 21, 22), Kartašovkos vs.Zarasų sen. Tamuliškio vs. 1, Medeikiškių k.Suvieko sen. Suvieko k., Katkuškių k., Anupriškio k., Novinkų vs., Balčiūniškių k. 1, 2, Boleslovavos k., Konecpolio k., Meiriškėlių k., Rudėnų k., Ažvertiniškių k., Mironiškio k., Dagilių k., Paupinės k., Patiltinių k., Raudinės k., Grybinės k. 15,16
PIRMAS MĖN. TREČIADIENISSalako sen. Salako mstl., Luodkų k., Luodžių k., Paluodės k., Zarkiškių k., Bikėnų k., Nečeskų k., Sabalunkų k., Avinuostos k., Rudakiškės k. 2, 5, 6, 8, 9, 10,Degučių sen. Aštrakalnio k., Vajasiškio k., Dundulių k.
ANTRAS MĖN. TREČIADIENISTurmanto sen. Smalvų k., Salos k., Santupių k., Pakalniškių k. 6, Kirkliškių k., Avižinės k., Rotuliškių k., Rutiniškio k., Kalniškių k., Samsanavo k., Gailiutiškės vs., Antaniškio k.Salako sen. Biržūnų k., Tiltiškių k., Kiemionių k., Polivarko k., Rudakiškės k. 1, 3, 4, Giteniškės k., Grybiškės k., Čigoniškės k., Pakerniškių k.
TREČIAS MĖN. TREČIADIENISDegučių sen. Degučių k., Murliškių k., Matuikiškių k., Daneikių k., Raistiniškių k., Pažemio k., Ignalinos k., Krūminių k., Šiukščių k., Galminių k., Baibių k., Jureliškio k.Zarasų sen. Šiliniškių k., Šunelės k., Asavytų k., Liminiškių k., Narsūniškių k. 2, 6.
PIRMAS MĖN. KETVIRTADIENISAntalieptės sen.Dusetų sen. Kunotų k., Vencavų k.,Vencavo g. 13, 19, 23, 25.Degučių sen. Dulių k., Šalinėnų k., Jakunčių k. 8, 9, 10.Zarasų sen. Gudelių k., Rapkaučiznos k., Vaikučių k., Mukulių k., Lokių k., Žandariškių k., Pasiekų vs., Šukiškių k., Ežero g. 7, 5, 9, 11, 2A.
ANTRAS MĖN. KETVIRTADIENISImbrado sen. Imbrado k., Milžinų k., Rutuliškių k., Žagarių k., Bakaleriškio k., Novinkų k., Briedlaukio k., Smėlių k. 3, 11, Ropiškių k., Antaniškių k., Zagurnų k., Kamšos k.Dusetų sen. Sadūnų k., Jodaugių k., Narkyčių k., Merkių k.Zarasų sen. Avilių k.,Maršoniškių k., Kamionkos vs., Brastos vs., Petkūnų k., Šaulių k., Vilties g., Zablatiškių k., Mozūrų k.
TREČIAS MĖN. KETVIRTADIENISTurmanto sen. Ilgiškės k. 2, Rataniškių k., Vyšniaukos k., Vilenkos k., Kumpuočių k. 18, 17, 14, Stačiūnų k., Križovkos k., Kamariškių g.Salako sen. Drobiškių k., Aželių k., Pratkūnų k., Tolimėnų k., Vyželių k., Balinių k.,Degučių sen. Trinkuškių k. 2, 6, Kloviškių k., Senųjų Baibių g., Baibių k.
PIRMAS MĖN. PENKTADIENISImbrado sen. Kiviškių k.Suvieko sen. Raginės k., Grybinės k., Bikūnų k., Samanių k., Vaidminių k.Antazavės sen. Kumpuolių k., Šniukštų k., Bugų k., Didėjos k., Vėdarių k., Astraučiznos k., Čičirių k., Bakučių k.

UAB „Zarasų komunalininkas“ informacija

Priedai: 2024 m. mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikas

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite