Politinė reklama. Bus apmokėta iš Aurimo Gudo politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. 2020/09/24/01

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Rimvydo Podolskio politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. 2020/09/25/01

KUPINAS PRASMĖS IR GERŲ DARBŲ GYVENIMAS

DSC05220Klimentas Aleksejevas – zarasiškis. Jis pažįstamas kiekvienam Zarasų miesto gyventojui. Klimentas čia gimė, čia mokėsi ir baigė Zarasuose gimnaziją. Ją baigęs, išvažiavo mokytis į Kauną, svajojo tapti teisėtvarkos pareigūnu. Gimnazijoje jam puikiai sekėsi tikslieji mokslai, net dalyvaudavo matematikų olimpiadose. Tačiau jaunuolis žinojo kad ir teisėtvarkos darbuotojui reikalinga tiksliųjų mokslų žinios. Šiomis žiniomis ir visų įrodymų visuma turi būti paremtas kiekvienas loginis pareigūnų sprendimas.

Po dviejų metų buvo baigta Kauno milicijos mokykla. Absolventų skirstymo komisijoje Klimento paklausė tik vieno - kodėl jis toks liesas. Jaunuolis į keistą klausimą atsakė juokais: „Gal mažai valgau, esu ir neturtingo Zarasų krašto“. Komisijoje priėmė jo atsakymą irgi su humoru atsakė: „Pasiųsime tave į turtingesnį kraštą, ten greičiau atsigausi“.


Taip beveik prieš šešis dešimtmečius prasidėjo kriminalisto karjera Raseinių rajone.


Jaunas pareigūnas dirbo stropiai, Per keletą tarnybos metų buvo išaiškinta daug sudėtingų bylų, nusikaltimų, nusikaltėliai sėdo į teisiamųjų suolą...


Prisimena Klimentas ir pirmąjį išaiškintą nusikaltimą. Iš girto kariškio buvo pavogtas


laikrodis. Daug kam rodėsi, kad beviltiška dabar ieškoti nusikaltėlio. Nukentėjęs nieko negali pasakyti apie vagišių, o šio ir pėdos ataušo, kol karininkas pagiriojosi. Tačiau netrukus laikrodis buvo grąžintas jo šeimininkui, o nusikaltėlis sėdo į teisiamųjų suolą.


Po ketverių metų Klimentas Aleksejevas pakviečiamas dirbti į Vidaus reikalų ministeriją. Ten labai reikėjo darbščių ir patyrusių kriminalistų. Lietuvoje tada buvo daug įsilaužimų į seifus, jų sprogdinimų. Buvo surasti trijų seifų sprogdintojai. Būta jų Utenos rajone. Tik Klimento dėka Utenoje veikusi jaunuolių grupė sėdo į teisiamųjų suolą.


Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio rajonuose išaiškino stambių pinigų sumų vagystes. Klaipėdos mieste buvo serijinės vagystės su įsilaužimais. Klimentas Aleksejevas gavo signalą, vagys planuoja naują vagystę. Pareigūnas laukė vagių pasaloje. Ir sulaukė, vagis su 40 tūkstančių rublių grobiu. Nusikaltėlius Klimentas atvedė į miesto milicijos valdybą. Jie buvo pagrobę didelės įmonės darbuotojų atlyginimus.


Prisimena šiandien Klimentas Aleksejevas išaiškintų nusikaltimų epizodus. Jie atgyja ne tik atmintyje, bet ir šiandien jaudina širdį, prisiminus visas baisybes. Šalia Utenos buvo apiplėšti ir nužudyti senukai. Išnagrinėti visi įkalčiai, tačiau surasti nusikaltėlių niekaip nepavykdavo. Nusikaltėliai dingo kaip į vandenį. Buvo tik vienas siūlelis, vedantis link jų. Žudikai yra romų tautybės. Tačiau ir šis faktas nusikaltimo tyrimo nepastūmėjo. Taboruose vyko apklausos, kiti tyrimo veiksmai. Buvo aišku, kad nusikaltėlių ten nėra.


Išaiškinti šį nusikaltimą padėjo Klimento nuojauta ir atsitiktinumas. Pareigūnas skaitė leidžiamame tada Tarybų sąjungoje biuletenyje apie įvairius nusikaltimus ir jų išaiškinimą. Užkliuvo viena žinutė. Pskove siautėjo romų tautybės plėšikai. Biuletenyje buvo išsamiai aprašyti jų padaryti nusikaltimai. Labai daug buvo panašumų. Pskove jie buvo suimti. Siūlo galas Klimentą nuvedė teisinga kryptimi. Nusikaltimo bendrininkė išsidavė. Papasakojo kaip buvo daromas nusikaltimas. Kriminalistai surado ir žiedus, pagrobtus šio nusikaltimo metu. Abejonės nebuvo – nusikaltimas išaiškintas. Tačiau nusikaltėlio laukė teismas Pskove. Jis nuteisė žudiką mirties bausme. Lietuvoje nebuvo jau ką teisti.


Švenčionių rajone buvo nužudytas vyras. Įtarimas buvo, kad šį nusikaltimą padarė jo žmona. Tačiau įtarimų į bylą teismui neįdėsi ir teismo įtarimais neįtikinsi. Reikia įkalčių. Tačiau jų nebuvo. Tris kartus žmona buvo sulaikyta, apklausinėjama. Moteris laikėsi tvirtai: „Aš nieko nežinau, nieko nežudžiau“. Tačiau nuojauta neapgaudinėjo Klimento niekada. Jis buvo įsitikinęs – tai moters rankų darbas. Sunkiai sutarė su prokurorais ir įtariamoji buvo sulaikyta ketvirtą sykį. Tačiau suprato, apklausos nieko neduos. Reikia griebtis apgaulės. Kameroje įtariamoji nužudymu „atsitiktinai“ susipažino su čigone. Jos įtariamoji ir paprašė paburti. Čigonė noriai tai sutiko tai padaryti. „Būrimas“ nebuvo malonus moteriai, kortos jai žadėjo didelius nemalonumus per „valdiškus namus“ ir visokius kitokius baisumus. Buvo ir patarimas, kad visa tai neišsipildytų ir tie nemalonumai būtų mažesni, jai yra vienas kelias – prisipažinti. Jei to nepadarys, kortos „žadėjo“ baisesnę baigtį. Netrukus moteris ėmė baladotis į kameros duris ir prašė susitikimo su kriminalistu. Ji prisipažino apie savo padarytą baisų nusikaltimą. Tačiau prisipažinimo teismui yra mažai. Reikia svarių įrodymų. Moteris parodė, kur slėpė įkalčius. Jie buvo surasti. Tada ir paaiškėjo visos šio nusikaltimo aplinkybės. Panevėžio rajone nužudyta dvylikametė mergaitė. Jau iš karto rajono kriminalistai nusprendė, kad nusikaltėlį išaiškinti bus labai sudėtinga. Aplinkiniuose rajonuose jau buvo panašūs nusikaltimai ir prievartautojai ir žudikai nebuvo surasti. Į šio nusikaltimo vietą atvyksta iš Vidaus reikalų ministerijos Klimentas Aleksejevas. Nužudytosios tėvai, artimieji stebėjo, kad mergaitė įsileido į namus žudiką. Jokių įsilaužimo pėdsakų nėra. Klimentas vyksta į lavoninę. Atidžiai apžiūri nužudytos mergaitės kūną. Ant mergaitės lavono surandamas vienas rudas plaukas. Bet su tokia plaukų spalva tūkstančiai... Rudas plaukas neveda niekur. Tada atvykęs iš Vilniaus svečias nusprendė apžiūrėti visus tos dienos lavonus. Vienas vyras patekęs po automobilio MAZ ratais. Kitas pakaruoklis. Rudaplaukis. Klimentas nežinojo apie jį nieko. Tačiau kriminalisto tą sykį nuojauta vėl neapgavo. Ji net stumtelėjo. O gal? Tas plaukas ir tapo siūlo galu, kuris išvyniojo visą kamuolį. Ekspertizė patvirtino, kad plaukas, surastas ant mergaitės kūno, priklauso rudaplaukiui pakaruokliui. Po to paaiškėjo ir kitos nusikalstamos veikos detalės. Tas vyras dažnai lankydavosi mergaitės namuose, bendravo su tėvais. Mergaitė įsileido žudiką į namus. O to planuose buvo baisūs kėslai. Jis dėl barnių šeimoje jau seniai žadėjo ir buvo nusisprendęs nusižudyti. Prieš mirtį dar nusprendė patirti ekstremalius pojūčius; išprievartavo ir nužudė kaimynų mergaitę. Šį jo nusikaltimą patvirtino ir dar daug išsiaiškintų detalių.


Teko aiškintis baisų nusikaltimą ir savo gimtajame krašte. Tai buvo prieš keturiasdešimt penkerius metus.


Viskas prasidėjo nuo to, kai Šiukščių kaime, kuris šalia Degučių, prie ežero, pas giminaičius poilsiavo vasarotojai. Netoli giminaičių sodybos vėjelio gūsis atnešė nemalonų puvimo kvapą. Aplink skraidė kranksėdamos varnos. Žmonės galvojo, kad brakonieriai nušovė stirną ir atliekas palaidojo miškelyje. Vieną dieną vyras nusprendė išsiaiškinti vietą, iš kurios sklinda toks bjaurus kvapas. Ėjo kvapo link ir praskleidęs spygliuotas šakas, pamatė baisų vaizdą: žvėrių išdraskytoje žemėje matėsi žmogaus kojos.


Pareigūnai atkasė moters lavoną. Jis buvo visiškai nuogas. Moters galvos nebuvo. Į savo gimtąjį kraštą Klimentas Aleksejevas išvyko greitai. Čia visi jį pažinojo. Pažino ir jis pareigūnus. Jam buvo trisdešimt penkeri ir jis buvo jau papulkininkis. Zarasuose pareigūnai suprato, kad tokio kriminalisto atvykimas reiškia, kad nusikaltimą nebus taip lengva išaiškinti. .
Zarasų pareigūnai neturėjo jokio net mažiausio įrodymo, nebuvo net trapiausio siūlo galo, kad išsiaiškinti šį kraupų nusikaltimą.


Pirma, reikėjo nustatyti nužudytosios tapatybę. Klimentas zarasiškiams pareigūnams pasakė, kad dar jo gyvenime niekada nebuvo, kad nusikaltėlis nepaliktų pėdsakų. Nusikaltimų be pėdsakų nebūna. Būna tik blogi kriminalistai, kurie nesuranda tų pėdsakų. Ieško visi, pareigūnai, kaimų žmonės, kariuomenė, nardė Šventojoje, ežere narai . Net menkiausio siūlelio nebuvo.


Netoli Šventosios buvo surasti padėvėti moteriški džinsai. Ant jų juostelės iš vidaus cheminiu pieštuku buvo užrašyta lietuviška merginos pavardė. Duomenų nedaug. Tačiau pareigūnai surado tą merginą sveiką ir gyvą Švenčionių rajone. Ji prisipažino, kad džinsai jos. Buvo per maži ir taip jų atsikratė. Tik niekaip negalėjo suprasti, kodėl jos sunešioti džinsai taip sudomino pareigūnus.


Klimentas pirmą užduotį paskyrė sau. Išsiaiškinti visus dingusius Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje. O taip pat tuometiniame Leningrade ir Maskvoje. Tuomet daug atvykdavo čia poilsiauti iš šių abiejų miestų. Į Leningradą Klimentas dėjo didžiausias viltis. Ekspertai nustatė, kad nužudytosios amžius – 20-25 metai, ūgis 155-157 cm, avalynės dydis 37. Kūne randas nuo apendicito operacijos. Moteris nužudyta prieš dvi savaites. Tačiau užklausimai nieko nedavė, panašios moters, panašaus amžiaus ir panašaus ūgio niekur nebuvo ieškoma.
Kriminalistas reikalavo iš grupės narių darbo, reiklus buvo ir sau. Prieš penketą metų Anapilin iškeliavęs ilgametis teisėtvarkos pareigūnas, policijos komisariato viršininkas, tik metais jaunesnis už Klimentą, Antanas Steponavičius man pasakojo apie šio nusikaltimo tyrimą. Prisiminė, kad tada su pareigūnais ministerijos pareigūno Klimento nurodymu jie šalia kelkraščio rinko visas šiukšles, net pačias mažiausias surinko. Jos davė tam tikrą informaciją. Išaiškino tyčinius šiukšlintojus. Buvo aiškintasi dėl dingusių be žinios jaunų moterų iš Daugpilio, Novopolocko , Klaipėdos, Panevėžio. Viena mūsų rajono gyventoja irgi buvo dingusi. Tačiau Klimentas surado ją gyvą ir sveiką Daugpilio rajone.Ji smagiai leido laiką bičiulių kompanijoje ir nesuko sau galvos dėl Klimento paieškų.


Taip tęsėsi įtemptas darbas, Klimentas dirbo neskaičiuodamas valandų. Tyrimas į priekį judėjo labai lėtai. Buvo aiškinamas kiekvienas įvykis, įtarimas, tačiau siūlo galo surasti vis vien nepavykdavo. Pagaliau pasigirdo telefono skambutis iš tuometinio Leningrado. Aleksejevui skambino miesto kriminalinių paieškų valdybos viršininko pavaduotojas. Jis pranešė, kad ekspertų išvadoje parašytos 20-25 metų moters nėra. Jie ieškojo 37 metų moters, 165 cm ūgio. Ir yra įtarimas, kad nusikaltimo siūlai gali vykti į Lietuvą. Nuojauta Klimento Aleksejevo ir šį sykį neapgavo. Intuityviai jis pajuto, kad tai yra ieškomoji moteris. Leningradietės vyras yra iš Vilniaus, ten gyvena jo tėvai. Pranešė apie žmonos dingimą po dviejų savaičių. Ar galėjo ekspertas suklysti, nustatydamas nužudytos moters amžių ir ūgį? Nustatyti moters lavono, ir dar be galvos, amžių sudėtingas dalykas. Po užklausimo buvo gauti papildomi duomenys. Moteris buvo po apendicito operacijos, ant jos rankos apgamas. Ekspertai pastebėjo ant moters lavono operacijos žymes, tačiau apie apgamą jokių žinių nebuvo. Nutarta palaidotos moters kūną ekshumuoti. Įtarimai pasitvirtino. Lietuvos kriminalistai važiuoja į miestą ant Nevos. Nužudytosios vyras Vladimiras S. kalba, kad žmona dingo ir jis nežino, kur ji yra. Su žmona leringradiete Tamara S. jie sugyveno blogai. Ji iš pasiturinčios šeimos, jis priekaištavo jai dėl neištikimybės. Jie susipažino, kai studijavo Lenigrade institute, į jį Vladimiras S. atvyko iš Vilniaus. Įtarimus Vladimiras S. kategoriškai neigia. Tačiau Lietuvos kriminalistai su šio miesto kriminalistais priremia Vladimirą įkalčiais. Vladimiras S. atvežamas į Lietuvą. Jis parodo vietą Latvijoje, kur jis užkasė galvą ir vietą, kur buvo užkastas moters kūnas. Vėliau tardymas vyko, dažnai nusikaltėlis stengėsi išvengti bausmės, net simuliavo beprotį. Tačiau jam nepavyko.


Po tyrimo byla nukeliavo į nusikaltimo padarymo miestą. Vladimiras S. buvo nuteistas už Klimento Aleksejevo ir jo kolegų išaiškintą nusikaltimą laisvės atėmimu dešimčiai metų.


Klimentui nė sykį teko žvelgti mirčiai į akis, susidurti su įvairiausiais galvažudžiais. Gal dažnas zarasiškis net neįtaria, kokį sudėtingą, kupiną pavojų gyvenimo kelią nuėjo šis žmogus. Visada gyveno padoriai, sąžiningai. Net Lietuvos nusikaltėlių autoritetas Henrikas Daktaras, prieš keletą metų, duodamas „Lietuvos rytui“ interviu gerą žodį pasakė ir apie kriminalistą Klimentą Aleksejevą. Jis apibūdino jį kaip sąžiningiausią ir padoriausią kriminalistą. Gerus padėkos žodžius apie Klimentą kalba ir jo kolegos. Petras Liubertas, ilgametis teisėtvarkos sistemos pareigūnas, vėliau Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotojas, pirmasis pavaduotojas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos policijos departamento generalinis komisaras, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius, 1991 metų rugpjūčio-spalio mėnesio buvęs net Vidaus reikalų ministru, savo prisiminimų knygoje nepamiršo ir Klimento Aleksejevo. Prisimenama Aleksejevo 1970 metų veikla. Gruodžio 25 d. vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskatintas VRM Kriminalinės paieškos skyriaus vyresnysis inspektorius kapitonas K. Aleksejevas. Vien tik 1970 metais jis išaiškino kelis sunkius nusikaltimus: balandžio 7 d. nežinomi nusikaltėliai Vilkijoje apiplėšė ir išžagino pilietę Z. Ir jos mažametę dukterį, rugpjūčio 4 d. Kauno rajone padarytas ginkluotas G. sodybos apiplėšimas, buvo pagrobti pinigai, įvairūs daiktai, išžaginta G. žmona. Birželio 15 d. Kretingos rajone nužudyta pil. K. lapkričio 8 d. Kėdainiuose per apiplėšimą nužudytas T. Visi šie nusikaltimai buvo išaiškinti. Pareikalavo jie daug jėgų, nervinės įtampos ir nemigo naktų. O triūsas buvo kukliai įvertintas – padėka ir 150 rublių premija. Tačiau Klimentas dirbo nė dėl pagyrimo žodžių, premijų. Svarbiausias įvertinimas buvo tada, kai nusikaltėlis sulaukdavo pelnytos bausmės.


Šiandien zarasiškis Klimentas Aleksejevas švenčia savo aštuonių dešimčių jubiliejų. Žvelgdamas iš šio amžiaus aukštumos, jis prisimena savo gyvenimo kelią, ir supranta, kad gyventa buvo neveltui, gyventa prasmingai, sąžiningai ir garbingai. O tuo galima didžiuotis. Tai didžiausias žmogaus turtas.


Petras Ivanovas

Nuotraukose: Klimentas Aleksejevas, nužudytoji lenigradietė; Klimentas Aleksejevas (kairėje) su grupe kolegų Zarasuose po rezonansinio nusikaltimo išaiškinimo. Autoriaus nuotrauka ir nuotraukos iš asmeninio Klimento Aleksejevo archyvo.

DSC05220

kolektyvas.1

kolektyvas.4


Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.


Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.


www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Komentuoti


Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. 2020/09/15/01


Politinė reklama. Bus apmokėta iš Rimvydo Podolskio politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. 2020/09/25/02

Savaitės populiariausi

ŠAUKIAMAS 17-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYB...
21 Rugs 2020 05:35

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savival [ ... ]

Plačiau
SUKČIAI IŠVILIOJO 39300 EURŲ
21 Rugs 2020 08:11

2020-09-18 apie 18.29 val. gautas vyro (g. 1989 m. [ ... ]

Plačiau
NEBLAIVUS NISSAN X-TRAIL VAIRUOTOJAS
22 Rugs 2020 06:45NEBLAIVUS NISSAN X-TRAIL VAIRUOTOJAS

2020-09-21 apie 16.29 val. Zarasų r., kelyje Šta [ ... ]

Plačiau

Apklausa

Ar manote, kad rudenį mūsų laukia nauja COVID-19 viruso banga?

Naujausi skelbimai

Perkame senus rusiškus motociklus
( / Transporto priemonės)

Perkame senus rusiškus motociklus
09-25-2020

Automobiliu supirkimas
( / Transporto priemonės)

Automobiliu supirkimas
09-25-2020

greita paskola (RINOFINANCY@GMAIL.COM)
( / Nekilnojamasis turtas)

greita paskola (RINOFINANCY@GMAIL.COM)
09-25-2020

greita paskola (RINOFINANCY@GMAIL.COM)
( / Kita)

greita paskola (RINOFINANCY@GMAIL.COM)
09-25-2020

greita paskola (RINOFINANCY@GMAIL.COM)
( / Transporto priemonės)

greita paskola (RINOFINANCY@GMAIL.COM)
09-25-2020

Segmentinė tvora
( / Kita)

Segmentinė tvora
09-25-2020

Please publish modules in offcanvas position.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos ištrinti rasite čia.

  
EU Cookie Directive Module Information