SAVIVALDYBĖS PARAMA VERSLUI

Spausdinti

3Smulkiojo ir vidutinio verslo programa
Zarasų rajono savivaldybė nuo 2018 m. sėkmingai įgyvendina Smulkiojo ir vidutinio verslo programą. 2020 m. programos lėšomis finansuota 10 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektų, bus sukurtos 8 naujos darbo vietos. Projektų tikslas-skatinti gyventojų verslumą, smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą.

1
2020 m. didžioji dalis programos lėšų – 33 090 Eur (89,4 proc.) – skirta reikalingos įrangos, darbo priemonių ir baldų įsigijimo išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant gamybinę (ūkinę) ar paslaugų veiklą.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams finansuojamos reklamos, techninio projekto parengimo, interneto svetainės sukūrimo, patalpų nuomos išlaidos, tačiau jos sudaro palyginti nedidelę programai skirtų lėšų dalį (10,6 proc.).

Jaunimo integravimas į darbo rinką

Pirmą kartą 2020 m. Zarasų rajono savivaldybėje buvo įgyvendinama Jaunimo verslumo ugdymo ir investicijų į darbo rinką priemonė. Priemonė buvo skirta Zarasų rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 21 m. (įskaitytinai), deklaravusiam gyvenamąją vietą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje. Veiklų vykdymo laikotarpis einamųjų metų birželio – rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Priemone buvo siekiama ne tik remti smulkų ir vidutinį verslą, skatinti jaunimo bendradarbiavimą su Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiais subjektais, bet ir didinti jaunimo motyvaciją pasirinkti darbą vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių, padėti jaunimui integruotis į darbo rinką.

Darbdaviai apie laisvas darbo vietas informaciją teikė svetainėje www.zarasai.lt skiltyje „Darbas jaunimui vasarą“ užpildydami anketą skirtą darbdaviams, atitinkamai – ieškantys darbo jaunuoliai, taip pat pildė anketas.

Verslininkams sulaukus tinkamo kandidato, Zarasų rajono savivaldybės administracija, darbdavys ir jaunuolis pasirašydavo trišalę bedradarbiavimo sutartį, reglamentuojančią šalių įsipareigojimus.

2


Įgyvendinant priemonę, 2020 m. registravosi 4 darbdaviai, ieškantys darbuotojų, į darbą buvo priimti 3 jaunuoliai (1 vaikinas ir 2 merginos).

Priemonės įgyvendinimui buvo skirta 10,0 tūkst. Eur, tačiau panaudota tik labai maža lėšų suma – 1,6 tūkst. Eur. Tikimės, kad ateityje ši priemonė sulauks didesnio darbdavių ir jaunuolių susidomėjimo.

„Zarasai HUB“ ir Zarasų bendradarbystės erdvė

2019 m. sėkmingai pradėta įgyvendinti nuotolinio darbo iniciatyva „Zarasai HUB“ ir 2020 m. tęsia savo veiklą, tam numatyta 12,0 tūkst. Eur rajono Savivaldybės biudžeto lėšų.

„Zarasai HUB“ siūlo galimybę dirbti bendradarbystės erdvėje ir atviroje lauko terasoje su vaizdu į ežerą. Darbdaviai, norintys motyvuoti savo komandą ir padidinti produktyvumą, gali atvykti į Zarasus, nes čia gali rasti:

modernią ir natūralią darbo aplinką;

atviras darbo ir poilsio erdves;

spartų bevielį internetą.

3


Viešoji įstaiga Zarasų rajono turizmo ir verslo informacijos centras š. m. birželio mėn. organizavo apklausą svetainėje www.visitzarasai.lt, kviesdamas turizmo paslaugų teikėjus registruotis į „Zarasai HUB“ klasterį. Į viešą registraciją atsiliepė keturi apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai, tarp jų Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir UAB „Lentų broliai“ (WakeInn Zarasai). Buvo sukurti du paslaugų paketai:

- pirmasis, kuriame paslaugas siūlo WakeInn Zarasai ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka;

- antrasis (ekonominis), kuriame paslaugas siūlo svečių namai ,,Zarasai“/Kempingas ,,Zarasai“ ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Galimybe dirbti nuotoliniu būdu WakeInn erdvėse 2020 m. pasinaudojo 78 asmenys. Atvykstantys asmenys naudojasi ne vien tik siūlomais paketais, tačiau lanko kultūrinius, turistinius objektus, valgo kavinėse ir restoranuose, nemaža dalis aplanko renginius, o tai pajamos į rajono biudžetą.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsigijo patogius, modernius baldus nuotolinėms darbo vietoms vidaus patalpose (pakeliamus stalus ir ergonomiškas kėdes) ir terasoje (stalus, kėdes, gultus).

Viešinant nuotolinio darbo iniciatyvą ir vykdant komunikaciją buvo parengti ir išplatinti informaciniai plakatai „Zarasai HUB“ patalpoms viešinti, pristatyti pasiūlymai užsienio rinkai ir atnaujinta informacija „coworking“ bendruomenių tinkle, kuriame pateikiami garsiausių pasaulio bendrystės erdvių skelbimai. Informacija viešinama tarp daugiau nei 14 000 bendrystės erdvių, per 170 pasaulio šalių. Sklaidai, žinomumui didinti ir įvaizdžiui stiprinti naudojami socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, LinkedIn), išsiųsti pasiūlymai tikslinei auditorijai, t.y. 330 vidinės komunikacijos specialistų, kurie dirba Lietuvoje.

2020 m. svečių namuose ,,Zarasai” įrengtos patalpos verslo vystymosi (bendradarbystės) erdvei. Patalpose vienu metu gali dirbti 4 asmenys. Čia verslininkai gali pasinaudoti nemokama kompiuterizuota darbo vieta su įranga. Šių patalpų įrengimo tikslas, kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai dirbdami kartu turėtų galimybę bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis idėjomis bei plėsti savo veiklą.

Projektinė veikla, sudaranti prielaidas darbo vietoms atsirasti

2020 m. pradžioje Zarasų rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukanto gatvėje Zarasų mieste“, bendra projekto vertė 891 263,89 Eur. Projektu siekiama sukurti palankią aplinką investicijoms, socialinei ir ekonominei plėtrai, sudaryti sąlygas įvairesnėms, labiau prieinamoms ir aukštesnės kokybės viešosioms paslaugoms, rastis naujiems verslams ir plėtotis esamiems. Projekto problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – Zarasų rajone didėja žemės ūkio produkcijos gamyba, tačiau didėjantys žemės ūkio produktų kiekiai skatina galvoti, kur ir kaip šiuos produktus realizuoti. Zarasuose trūksta šiuolaikiškai įrengtų prekybos vietų, kuriose galėtų telktis ūkininkai, amatininkai, kultūros atstovai, puoselėjantys ekologiją, tradicinius amatus, kulinarinį paveldą ir galintys pritraukti miesto gyventojus ir svečius.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma D. Bukonto g. 1, Zarasuose dviejų apleistų pastatų (garažų) rekonstrukcija, jų atstatymas ir paskirties keitimas, sklypo sutvarkymas, inžinerinių tinklų įrengimas, atvirų prekybos vietų ir mažosios architektūros elementų įrengimas (suoliukai, šiukšliadėžės, šviestuvai, gėlynai, laiptai, tvora).

4

Pav. Sklypo sutvarkymo planas.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas prisidės prie palankios investicinės aplinkos kūrimo, socialinės ir ekonominės plėtros, sudarys sąlygas smulkių vietos verslo subjektų plėtrai, atsivers galimybė rajono amatininkams ir ūkininkams mokytis verslumo – ne tik užauginti ar pagaminti, bet ir parduoti produktą galutiniam vartotojui.

Šio projekto tiesioginę naudą gaus: Zarasų raj. smulkaus ir vidutinio verslo sektorius – galimybę prekybos ir paslaugų pasaže plėtoti savo verslą (vietos gaminių pardavimas, paslaugų teikimas, amatų pristatymas, edukacijos); Zarasų gyventojai – ši tikslinė grupė naudą pajus netiesiogiai – per sukuriamų naujų darbo vietų skaičių; Zarasų miesto svečiai – gaus didesnę paslaugų pasiūlą, galės įsigyti vietos produkcijos, išmėginti amatus.
Projektą planuojame užbaigti 2021 m. gruodžio mėn.

5

Pav. Pastatų Nr. 1 ir Nr. 2 fasadai.

Zarasų rajono savivaldybės administracijai įrengus modernią aktyvaus turizmo infrastruktūrą Zaraso ežero Didžiojoje saloje, vadovaujantis koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis koncesininkui suteikė teisę vykdyti ūkinę - komercinę veiklą, teikti paslaugas, susijusias su turizmu.

6


Koncesininkas į salos infrastruktūrą (vandens parko elementus ir inventorių, vandens batutų parką, kavinių įrangą ir baldus bei kitą infrastruktūrą) investavo per 314,4 tūkst. Eur (finansiniame veiklos modelyje planuotos investicijos – 215,6 tūkst. Eur). Zaraso ežero didžiosios salos paplūdimys tapo daugiausia poilsiautojų sutraukiantis objektas, kuris leido suformuoti paslaugų paketą, ilgesniam laikui pritraukiantį turistus. Nuo birželio iki spalio mėn. čia didžiausia poilsiautojų koncentracija tarp visų lankomų Zarasų rajono objektų. Per 2018-2019 m. koncesininko pajamos sudarė apie 460,0 tūkst. Eur, objekte per metus apsilanko apie 40-46 tūkst. asmenų. Turizmo srautas skatina rajono ekonominę plėtrą ir yra svarbus darbo vietų ir pajamų kitiems sektoriams veiksnys. Sezono metu šiame objekte dirba iki 30 žmonių.

7
Nuotrauka iš WAKE INN Zarasai internetinio puslapio.

Teritorijų planavimas

Zarasų rajono savivaldybės administracija skatindama investicijas perdavė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų skyriui inicijuoti 3 naujai suformuotų valstybinės žemės sklypų pardavimą aukcione. Vyksiančius aukcionus galima stebėti tinklalapyje https://aukcionai.vzf.lt. Sklypai tinkami komerciniai veiklai. Perduodamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas:

• Taikos g. 5A, Zarasų m. (kad. Nr. 4380/0004:266), plotas 0,4029 ha.

• Dariaus ir Girėno g. 1C, Zarasų m. (kad. Nr. 4380/0004:264), plotas 0,2117 ha.

• Dariaus ir Girėno g. 1B, Zarasų m. (kad. Nr. 4380/0004:265), plotas 0,1945 ha.

Kelių asfaltavimas gerinant verslo sąlygas

Šiemet rajono Savivaldybė gavo 40,3 tūkst. Eur Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimui. Priemonė skirta ekonomikos, nukentėjusios dėl koronaviruso sukeltų padarinių, skatinimui – darbo vietų ir įmonių likvidumo išsaugojimui. Šios lėšos buvo panaudotos Zarasų miesto Valstiečių gatvės remontui -sutvarkyta 190 m kelio atkarpa.

8

 

 

Investicijų ir plėtros skyrius


Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.


Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.


www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos ištrinti rasite čia.

  
EU Cookie Directive Module Information