APTARTOS GALIMŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ŠALTUOJU METŲ PERIODU VALDYMO PROBLEMOS

0
57
1

Gruodžio 8 d  įvyko Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) pasitarimas.

Jame dalyvavo rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Rimantas Jurevičius, rajono Savivaldybės administracijos direktorius  Benjaminas Sakalauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Andrejevas, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė  Neringa Čiegienė,  Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas –Savivaldybės vyriausiasis inžinierius Jonas Žusinas, AB „Energijos skirstymo operatorius (ESO) Elektros tinklo eksploatavimo departamento / Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas Sigitas Vaiciekauskas,  AB „Kelių priežiūra“ Rytų regiono, Rokiškio kelių tarnybos Zarasų meistrijos vyriausiasis inžinierius Eugenijus Eltermanas, Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Aloyzas Varžgalys,  rajono Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų administratorius  Vitalijus Ščerbakovas, rajono Savivaldybės administracijos civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausioji specialistė Aušra Dilienė. 

Pasitarimui pirmininkavo SEOC koordinatorius, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Gaidamavičius. 
 
Pasitarimo dalyviai pirmiausia  apsvarstė klausimą dėl  Zarasų rajono ir krašto kelių priežiūros darbų vykdymo žiemos sezono metu (užklupus didžiuliam snygiui ir pūgai). 
 
Apie kelių tvarkymą, spręstinas problemas posėdžio dalyvius  informavo AB „Kelių priežiūra“ Rytų regiono, Rokiškio kelių tarnybos Zarasų meistrijos vyriausiasis inžinierius  Eugenijus Eltermanas. Jis pažymėjo, kad valstybinės reikšmės keliai yra prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-197, kuriuo patvirtintas automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvas KPV PN 19.
 
Zarasų rajone valstybinės reikšmės keliai ir yra prižiūrimi vadovaujantis šiuo normatyvu. 
 
Keliai pagal eismo intensyvumą yra skirstomi į priežiūros lygius. 
 
Zarasų rajone pagal lygius suskirstyti keliai:
 
Magistralinis kelias A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis nuo 149,99 iki 185,243 km – II priežiūros lygio;
Krašto kelias 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai nuo 144,488 iki 162,869 km – III priežiūros lygio;
Krašto kelias 117 Zarasai–Bradesiai–Obeliai nuo 0,0 iki 27,347 km – III priežiūros lygio;
Krašto kelias 178 Bradesiai–Dusetos– Daugailiai nuo 0,0 iki 29,197 km – III priežiūros lygio;
Krašto kelias 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas nuo 0,0 iki 16,340 km – IV priežiūros lygio;
Krašto kelias 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas nuo 16,34 iki 41,427 km – III priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 3610 Lukšiai–Kalbutiškės–Dusetos nuo 11,04 iki 14,062 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5303 Lupenka–Turmantas–Tilžė nuo 0,0 iki 14,205 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5305 Zarasai–Vencavai–Antalieptė nuo 0,0 iki 4,65 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5308 Dusetos–Antazavė–Kumpuoliai nuo 0,0 iki 9,445 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5310 Dusetos–Užpaliai–Vyžuonos nuo 0,0 iki 2,3 km – III priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5312 Vesalava–Liaudėnai–Visaginas nuo 0,0 iki 10,107 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5315 Zarasai–Gražutė–Biržūnai nuo 0,0 iki 1,198 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5323 Aviliai I–Aviliai II–Dusetos nuo 0,0 iki 4,527 km – IV priežiūros lygio;
Rajoninės reikšmės kelias 5335 Sarakiškės–Dimitriškės nuo 0,0 iki 1,140 km – IV priežiūros lygio.
 
Visi kiti keliai yra V priežiūros lygio keliai.
 
Priklausomai nuo kelių priežiūros lygių jiems ir keliami skirtingi reikalavimai:
 
II priežiūros lygio keliai prižiūrimi nuo 4 iki 22 val.; III  priežiūros lygio – nuo 4 iki 19 val.; IV priežiūros lygio – nuo 6 iki 18; V priežiūros lygio – nuo 9 iki 18 val.
 
Jeigu susiformavo slidi danga, ne priežiūros metu, keliai turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti*, t. y. pašalintas dangos slidumas: II lygio keliuose iki 7 val., III lygio keliuose iki 8 val., IV lygio keliuose iki 12 val., V lygio keliuose iki 18 val. 
 
Esant normalioms oro sąlygoms: 
 
Ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis ne storesnis kaip II lygio keliuose neturi būti; III lygio keliuose 3,0 cm. tik tarp vėžėje, IV lygio keliuose 3,0 cm., V  lygio keliuose 10,0 cm. 
 
Ant dangos gali būti prispaustas sniegas ar ledo sluoksnis, ne storesnis kaip II lygio keliuose – neturi būti, III lygio keliuose 2,0 cm., IV – V  lygio keliuose reikalavimų nėra.
 
Ant dangos esančiame likusiame sniego sluoksnyje provėžų gali būti ne gilesnių kaip: II lygio keliuose – neturi būti, III lygio keliuose 2,0 cm, IV lygio keliuose 4,0 cm, V lygio keliuose 6,0 cm. 
 
Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis: II lygio keliuose 7,0 cm, III–IV lygio keliuose 10,0 cm, V lygio keliuose 15,0 cm. 
 
Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis: II lygio keliuose 2,0 cm, III lygio keliuose 5,0 cm, IV–V lygio keliuose reikalavimų nėra.
 
Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas turi būti baigtas valyti, o susidarius plikledžiui apledėję ruožai pabarstyti ir pašalintas dangos slidumas nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per: II lygio keliuose 3 val., III lygio keliuose per 4 val., IV lygio keliuose 6 val., V lygio keliuose 9 val.
 
Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo ir barstymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi, tačiau eismas gali nutrūkti ne ilgiau, kaip: II lygio keliuose 4 val., III lygio keliuose 8 val., IV lygio keliuose 10 val., V lygio keliuose 24 val. 
 
V priežiūros lygio kelių ruožai barstomi arba taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės tik atsiradus itin slidžiai kelio dangai, t. y. esant lijundrai ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant kelio dangos. 
 
Pasitarimo dalyviai nusprendė: AB „Kelių priežiūra“ pateikti turimą informaciją Zarasų rajono savivaldybės administracijai apie kelių būklę Zarasų rajone, esamos kelių būklės analizę. Pateiktą informaciją paskelbti viešai. Atkreiptas AB „Kelių priežiūra“ dėmesys dėl operatyvesnio ir sklandesnio kelio valymo bei barstymo slidumą kelyje mažinančiomis priemonėmis organizavimo. Pasitarimo dalyviai nusprendė paskelbti viešai informaciją, kad eismo dalyviai apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose: kliūtis, duobes, plikledį, snygį suniokotus ženklus ir kt. gali pranešti AB „Kelių priežiūra“ trumpuoju tel. Nr.1871, kitais numeriais  (8 5) 232 9600; 8 615 49300 bei seniūnijos seniūnui, kurių kontaktai yra nurodyti www.zarasai.lt internetinėje svetainėse. Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus įpareigoti apie nevalytus, nebarstytus slidumą kelyje mažinančiomis medžiagomis kelius informuoti AB „Kelių priežiūra“ Rytų regiono, Rokiškio kelių tarnybos Zarasų meistriją. Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai įpareigoti  pateikti informaciją ESOC nariui Vitalijui Ščerbakovui apie jų teritorijose esančią kelių būklę bei numatomus kelių priežiūros darbus žiemos sezono metu.  Apie valstybinės reikšmės kelių priežiūros žiemą tvarką paskelbti rajono Savivaldybės internetinėje svetainėje (Informacijos šaltinis yra https://eismoinfo.lt
 
Lietuvos valstybinės reikšmės keliais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas. Magistraliniais, krašto ir rajoniniais keliais automobilių eismo intensyvumas yra skirtingas. Kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti nėra galimybių, žiemos priežiūros darbai skirstomi į priežiūros lygius pagal eismo intensyvumą ir kelių svarbą. pirmiausia yra valomi ir (arba) barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai. Tokia kelių priežiūros tvarka padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai efektyviausia. 
 
 
I priežiūros lygis. I priežiūros lygis turi užtikrinti aukštą eismo kokybės lygį, gerą techninę ir estetinę kelio būklę visą parą. Turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms važiuoti didžiausiu leistinu greičiu. Šiuo aukščiausiu priežiūros lygiu prižiūrimi šie keliai: A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, VIA BALTICA (Ryga–Panevėžys–Kėdainiai–Sitkūnai–Kaunas–Marijampolė–Suvalkai), A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis, A2 Vilnius–Panevėžys ir kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožas nuo Vilniaus iki Trakų (iš viso apie 700 km). Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi visą parą, sningant valo, o esant plikledžiui ar lijundrai barsto bet kuriuo paros metu. Kelias turi būti nuvalytas ir pabarstytas praėjus ne daugiau kaip 2 val. po to, kai nustoja snigti ir (arba) pustyti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelio dangos sniego neturi būti. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 4 cm. 
 
 
 
II priežiūros lygis. Didžioji dalis magistralinių ir intensyviausi krašto keliai (apie 1,22 tūkst. km) prižiūrimi pagal II priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki 22 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 3 darbo val. nustojus snigti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelių dangos gali būti tik atsitiktinės sniego provėžos. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 7 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 7 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 4 val.
.  
 
III priežiūros lygis. Didžioji dalis krašto ir intensyviausi rajoniniai keliai (apie 6,16 tūkst. km) prižiūrimi pagal III priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 4 iki 19 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 4 darbo val. nustojus snigti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelių dangos gali būti ne gilesnių kaip 2 cm sniego provėžų. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 8 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val.
 
 
 
IV priežiūros lygis. Krašto ir rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra mažesnis kaip 1000 automobilių per parą (apie 3,57 tūkst. km) prižiūrimi pagal IV kelių priežiūros lygį. Kelių priežiūros tarnybos šiuose keliuose budi, valo sniegą bei barsto slidumą mažinančias medžiagas nuo 6 iki 18 val. Šie keliai turi būti nuvalyti ir pabarstyti praėjus ne daugiau kaip 6 darbo val. nustojus snigti. Kai orų sąlygos normalios, ant kelių dangos sniego gali būti iki 3 cm. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šiuos kelius būtina pabarstyti iki 12 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 10 val.
 
 
 
V priežiūros lygis. V priežiūros lygis turi užtikrinti minimalų eismo kokybės lygį ir kelio tinkamumą naudoti. Pagal šį priežiūros lygį prižiūrima didžioji dalis valstybinės reikšmės rajoninių kelių (apie 9,83 tūkst. km). Juose dirbama nuo 9 iki 18 val. V priežiūros lygio kelių ruožai barstomi arba taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės tik atsiradus itin slidžiai kelio dangai, t. y. esant lijundrai ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant kelio dangos. Leistinas puraus sniego storis, esant normalioms orų sąlygoms, neturi būti didesnis kaip 10 cm. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 15 cm. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 24 val.
1) Nustatyti kokybės reikalavimai priežiūros lygiams netaikomi esant ypač sudėtingoms orų sąlygoms, t. y. kuomet yra fiksuojamas vienas iš požymių:
 
– vidutinis 6 valandų snygio intensyvumas yra didesnis nei 2,5 mm/val. (vandens ekvivalento);
– sningant ir (arba) pustant per 12 val. ar trumpesnį laiką puraus sniego dangos prieaugis viršija 20 cm storį;
– lijundra tęsiasi ilgiau kaip 6 val.;
– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau –10°C. Nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę (pvz., stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).
 
2) Informacija apie kelių priežiūros lygius pateikiama ir interaktyviame žemėlapyje. Svetainės žemėlapio informacijoje reikia pasirinkti sluoksnį Kelių žiemos priežiūros lygiai. 
 
Pasitarime buvo apsvarstyti  AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)  uždaviniai vykdant  darbus  užklupus didžiuliam snygiui bei  likviduojant padarinius. 
 
Apie padėtį pasitarimo dalyvius informavo AB „Energijos skirstymo operatorius (ESO) Elektros tinklo eksploatavimo departamento / Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas Sigitas Vaiciekauskas. Pranešėjas pažymėjo, kad dėl lapkričio 29 dienos naktį   sustiprėjusio vėjo ir iškritusio gausaus sniego Utenos regiono ribose turėjo neeilinę situaciją elektros tinkle. Sutrikimus lėmė dėl stipraus vėjo ir gausaus sniego ant aukštos įtampos  laidų  lūžę medžiai ir šakos. 1,5 paros dirbusios 57 ESO ir rangovų  brigados  gedimus pašalino ir buvo likę tik pavieniai ar nauji (pasikartojantys) atvejai kam elektros energijos tiekimas buvo neatstatytas. Visi 10 kV Oro linijų gedimai pašalinti buvo  gruodžio 30 dienos vidurnakčio. Neeilinės situacijos metu, kad pagreitinti gedimų paiešką, buvo pasinaudota sraigtasparniu. Gedimų  šalinimą apsunkino tamsus paros metas ir gausus sniegas, neprivažiuojami keliai miške dėl užgriuvusių medžių. Visi 10 kV Oro linijų gedimai pašalinti buvo  gruodžio 30 dienos vidurnakčio. Daugiausia gedimų buvo Zarasų savivaldybės  teritorijoje. Kad ateityje išvengti panašių situacijų, numatomos elektros įrenginių investicijas.  2021–2022 m. numatyti 29 investiciniai objektai  Zarasų krašte. Iš kurių 10 kV OL  9 objektai, 0,4 kV  18 objektų. Pagrindiniai darbai – oro linijų keitimas į kabelines ir senų transformatorinių keitimas“.
 
AB „Energijos skirstymo operatorius (ESO) Elektros tinklo eksploatavimo departamento / Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas Sigitas Vaiciekauskas posėdžio dalyvius informavo, kad informaciją apie situaciją tinkle galime matyti : https://www.eso.lt/lt/atjungimai-planiniai-neplaniniai.html, gedimų registravimas internetu: https://www.eso.lt/web/gedimu-registravimas/268, gedimus registruoti trumpuoju telefonu 1852.
Pasitarimo dalyviai nusprendė įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)
regiono atstovą pateikti informaciją Zarasų rajono savivaldybės administracijai apie esamą žiemos metu elektros tinklų būklę, numatomus darbus, vykdomus darbus, šalinamus skubius gedimus, turimus statistinius duomenis apie atliktus skubius darbus po sudėtingų oro sąlygų (snygio, pūgos, vėjo ir kt.). Informaciją paskelbti viešai;  kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorių“ dėl oro linijų keitimo į kabelines linijas darbo apimčių padidinimo; siekiant bendro tikslo – nepertraukiamos elektros energijos tiekimo, sklandžiai bendradarbiauti su Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnais, pasidalinti kontaktais bei turima informacija apie esamus gedimus elektros skirstymo tinkle; pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams kontaktinį telefono numerį AB „Energijos skirstymo operatorius (ESO), Elektros tinklo eksploatavimo departamento / Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovo dėl sklandaus bendradarbiavimo ir elektros gedimų šalinimo laiku; paskelbti viešai informaciją dėl elektros gedimų registracijos. 
 
Pasitarimo dalyviai išnagrinėjo ir  gaisro, įvykusio 2021 m. gruodžio 1 d. Matuliškių kaime, Zarasų rajone, priežastis. Gvildentos ir gaisro, įvykusio 2021 m. spalio 16 d. Zarasų miesto Bajorų gatvės individualiame gyvenamajame name, skaudžios pasekmės. Šio gaisro metu žuvo žmogus. Labiausiai tikėtina gaisro priežastis – elektros instaliacijos gedimas.
 
Individualiame gyvenamajame name nebuvo įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai, kurie galėtų perspėti  apie kilusį gaisrą  ten buvusius žmones. 
 
Posėdžio dalyviai nusprendė siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos. Rekomenduota visoms tarnyboms gelbėjimo darbams, esant poreikiui, nedelsiant pasitelkti didelio pravažumo tarnybų automobilius; informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus, kad dėl nelaimingų įvykių, susidariusių ekstremalių situacijų operatyvaus pašalinimo, prevencinių darbų kreiptis ne tik Bendruoju pagalbos telefonu 112, bet ir tiesioginiais kontaktais su Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyba bei Zarasų priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba. Pasiūlyta  Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai  kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl didelio pravažumo naujo gaisrinio automobilio skyrimo Zarasų rajonui.
 
Rajono Savivaldybės administracijos  informacija 
Nuotraukose – Ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro pasitarimo  akimirkos. 

2

3

 

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite