PATVIRTINTAS TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2021 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO GRAFIKAS

0
23
min news zrs 815 traktorius

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ   TECHNINIŲ APŽIŪRŲ 2021 METAIS ATLIKIMO GRAFIKAS:

Eil.Nr.
Apžiūros vieta
Apžiūros data
Apžiūros laikas
1.
UAB „Keljeras“:
1. Zarasų sen., Rusteikių kaimo karjėre
2. Mechaninių dirbtuvių teritorijoje, Melioratorių g. 15
Prie Padustėlio mechaninių dirbtuvių
 
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-15
 
8.30 val.
9.30 val.
10.30 val.
2.
Prie Sadūnų kaime buvusių mechaninių dirbtuvių
Prie Baltriškių kaime buvusios parduotuvės
Prie Šunelės kaime buvusios parduotuvės                                             
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
9.00 val.
10.00 val.
10.30 val.
3.
Prie Tilžės kaime buvusios parduotuvės
Pas ūkininką Vladislavą Kapustinskį, Barteliškių k.
Prie Kimbartiškių kaime buvusių mechaninių dirbtuvių
Pas ūkininką Joną Kairį, Bogdoniškių k.
Pas ūkininką Antoną Šukelį, Bartkiškių I k.
2021-06-17
2021-06-17
2021-06-17
2021-06-17
2021-06-17
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.30 val.
11.00 val.
4.
Prie Čepukiškių kaime buvusių mechaninių dirbtuvių
Pas ūkininką Aleksandrą Dudalevą, Čepukiškių k.
Pas ūkininkę Liudmilą Golubevą, Jeluvkos k.
Pas ūkininką Joną Čiškauską, Bartkiškių I k.
Prie Turmanto gaisrinės
2021-06-18
2021-06-18
2021-06-18
2021-06-18
2021-06-18
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.30 val.
11.00 val.
5.
Prie Avilių kaime buvusių mechaninių dirbtuvių
Aikštelėje prie Imbrado seniūnijos 
Pas ūkininką Darių Viliūną, Briedlaukio k.
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
9.00 val.
10.00 val.
10.30 val.
6.
Pas ūkininką Giedrių Vidricką, Petraučiškių k.
Pas ūkininką Leoną Gutaravičių, Petraučiškių k.
Prie ūkininko Eugenijaus Sipavičiaus, Žukliškių k.
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-22
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
7.
Prie Degučių mechaninių dirbtuvių 
ŽŪB „Sparnai“                                                                      
2021-06-23
2021-06-23
9.00 val.
13.00 val.
8.
Prie Šniukštų kaime buvusių mechaninių dirbtuvių
Prie Kumpuolių kaimo grūdų sandėlio
Prie Antazavės mechaninių dirbtuvių
2021-06-25
2021-06-25
2021-06-25
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
9.
Prie ūkininko Vlado Kačiano, Rokėnų k.
Pas ūkininką Valentiną Dainį, Antazavės k.
Pas ūkininką Mindaugą Dainį, Antazavės k.
2021-06-28
2021-06-28
2021-06-28
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.
Prie Savėnų kaime buvusios parduotuvės
Prie Samanių kaime buvusios kontoros
Prie UAB ,,ALTA AGRO“, Kreivinių k.
2021-06-29
2021-06-29
2021-06-29
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
11.
Prie Grybinės kaime buvusios karvidės 
Prie Raudinės kaime buvusios parduotuvės
Prie Suvieko mechaninių dirbtuvių
2021-06-30
2021-06-30
2021-06-30
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
12.
Prie Stelmužės kaime buvusios parduotuvės
Prie Julijanavos kaime buvusios kontoros
Prie Angėlės Gasparavičienės sodybos, Kiviškių k.
2021-07-01
2021-07-01
2021-07-01
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
13.
Prie ūkininko Vido Sakalausko, Tolimėnų k.
Prie ūkininko Jono Vaišnoro, Vyželių k.
Prie Salako mechaninių dirbtuvių
2021-07-02
2021-07-02
2021-07-02
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
14.
Prie Biržūnų mechaninių dirbtuvių
Pas ūkininką Egidijų Baubiną, Rudakiškių k.
Pas ūkininką Joną Šileikį, Bikėnų k.
2021-07-05
2021-07-05
2021-07-05
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
15.
Prie Luodžių kaime buvusios veršidės
Pas ūkininką Petrą Visocką, Jakiškių k.
Prie ūkininko Bronislavo Dičiūno, Paluodės k.
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-07
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
16.
 
 
 
Pas ūkininką Petrą Bartašką, Ūžėniškių k.
Pas ūkininką Ramūną Dumbravą, Vajasiškių k.
Prie Vajasiškio kaimo bendruomenės namų         
Pas ūkininką Bronių Daubarą, Vajasiškių k.
Pas ūkininką Romą Giką, Dundulių k.
Prie Baibių mechaninių dirbtuvių
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-08
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.30 val.
11.00 val.
11.30 val.
17.
ŽŪB „Ateitis“
Pas ūkininkę Leną Urbonienę, Murliškių k.
Prie Jureliškių kaime buvusių mechaninių dirbtuvių
2021-07-09
2021-07-09
2021-07-09
9.00 val.
10.00 val.
10.30 val.
18.
 
Pas ūkininkę Iriną Zalubienę, Zabičiūnų k.  
Prie Zabičiūnų kaime buvusios parduotuvės    
Pas ūkininką Algimantą Statauską, Zabičiūnų k.
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
19.
Prie buvusios Dusetų girininkijos
Prie AB ,,Kelių priežiūra“, Dusetose                           
Pas ūkininką Aurimą Kuzmą, Padustėlio k.
Artūro Gilio įmonė, Lungelių k.
2021-07-13
2021-07-13
2021-07-13
2021-07-13
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.30 val.
20.
Pas ūkininką Saulių Šukį, Užtiltės kaime
Pas ūkininką Bronių Gimbicką, Didžiadvario kaime
AB „Vasaknos“
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
21.
 
Prie daugiabučio namo, Purvynės kaime
Prie buvusios Antalieptės gaisrinės
Prie ūkininko Petro Sinicos, Antalieptės k.
Prie ūkininkės Zitos Laurinaitienės, Padusčio k.
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.30 val.
22.
Aikštelėje prie Štadvilių kaimo parduotuvės
Pas ūkininką Vladą Razmanavičių, Štadvilių k.
Prie ūkininko Kęstučio Oznansko, Šaulių k.
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-16
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
23.
Zarasų profesinė mokykla
Pas ūkininką Ivaną Jeronskį, Dimitriškių k.
Pas ūkininką Rimantą Gravelį, Dimitriškių k.
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
9.00 val.
10.00 val.
10.30 val.
24.
Pas ūkininką Sergėjų Ivanovą, Rusteikių k.
Prie Šaulių mechaninių dirbtuvių
Prie ūkininkės Jelenos Ivanovos, Minaukos k.
Prie Pavelo Plotnikovo, Apkartų k.
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
9.00 val.
9.30 val.
10.30 val.
11.00 val.
25.
Pas ūkininką Vasilijų Pankratjevą, Smalvų k.
Prie Smalvų mechaninių dirbtuvių
Pas ūkininką Marių Rimeika, Galiniškių II k.
Pas ūkininką Kęstutį Čižiką, Aukštakalnio k.
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
2021-07-21
9.00 val.
9.30 val.
10.30 val. 11.00 val.
26.
Prie UAB „Lietuvos žirgyno“, Dusetose
Pas ūkininką Stasį Brogą, Antažiegės k.
Pas ūkininką Dalių Lingę, Vosgėlių k.
Prie ūkininko Rolando Pūro, Vosgėlių k.
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22 2021-07-22
9.00 val.
10.00 val.
10.30 val. 11.00 val.
27.
Pas ūkininką Petrą Romualdą Girčį, Antažiegės k.
Pas ūkininką Vitą Lingę, Užtiltės k.
Pas ūkininką Sigitą Matulį, Melioratorių g. 24, Dusetos
UAB „Zarasų vandenys“, Dusetose                                      
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-23
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
10.30 val.
28.
Prie Bartašiškių kaime buvusios fermos
Pas ūkininką Dalių Vaitkevičių, Palazdinės k.
Prie Magučių kaime buvusios veršidės
2021-07-26
2021-07-26
2021-07-26
9.00 val.
9.30 val.
10.00 val.
29.
AB ,,Kelių priežiūra“, Zarasuose   
UAB „Zarasų vandenys“, Zarasuose
2021-07-27
2021-07-27
8.30 val.
13.00 val.
30.
UAB ,,Zarasų komunalininkas“
UAB ,,Akadas“
UAB „Zarasų automobilių keliai“
2021-07-28
2021-07-28
2021-07-28
8.30val.
9.30 val.
13.00 val.
31.
UAB „Zarasų komunalininkas“
2021-11-26
8.30 val.
 
Pastaba. Techninės apžiūros paslaugų kainos nustatytos, vadovaujantis Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (už traktorių – 6,80 eurai, už priekabą – 5,50 eurai, sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300, kodas – 188659752, įmokos kodas – 53043). Už kiekvieną išvykimą techninei apžiūrai ne pagal grafiką sumokoma papildomai 9,90 eurai).

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite