PRATĘSIAMAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS DEKLARAVIMO TERMINAS

0
81
dklr

Ūkininkai, turintys galiojan­ čius valstybinės žemės nuomos dokumentus, bet dėl nekorek­­ tiško valstybinės žemės duo­ menų sluoksnio negalėję už­ baigti­ deklaruoti žemės ūkio naudmenų­ ir kitų plotų iki de­ klaravimo­ termino pabaigos, paraiškų duomenis galės­ pa­ keisti iki liepos 8 dienos. Išmo­kų mažinimo nuoskaitos dėl vėla­ vimo nebus taikomos, nuspren­­ dė Žemės ūkio ministerija­.

Ši išimtis taikoma tik tiems pa­ reiškėjams, kurie susiduria su valstybinės žemės deklaravimu ir turi galiojančias valstybinės žemės nuomos sutartis. Svarbi sąlyga – paraišką­ pareiškėjas turi būti pateikęs iki birželio 14 d. To­ kiu atveju sklypus valstybinėje že­ mėje, kurie patenka į „Valstybinės žemės“ ar „Laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, ir kurių Nacio­ nalinė žemės tarnyba (NŽT) nebu­ vo perdavusi VĮ Žemės ūkio in­ formacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC), bus galima deklaruoti keičiant paraiškos duomenis.

Sankcijos nebus taikomos tik už vėliau deklaruotų laukų valsty­ binėje žemėje paraiškos dalį.

Nuo šių metų pakeitus dekla­ ravimo taisykles ir sugriežtinus valstybinės žemės deklaravimo tvarką, nebeleidžiama deklaruo­ ti valstybinės žemės neturint nuomos sutarties arba suteiktos teisės laikinai naudotis valsty­ bine žeme. Tačiau pasitaiko at­ vejų, kai dėl nekorektiškų valsty­ binės žemės duomenų ne visa teisėtai naudojama valstybinė žemė įkelta į žemės ūkio valdas ar atvaizduojama­ Paraiškų priėmi­ mo informacinėje sistemoje.

Šios informacijos patikslinimas NŽT ir duomenų perdavimas ŽŪIKVC užtrunka. Taigi, ūkininkai deklaruoti naudmenas valstybi­ nėje žemėje gali tik tuomet, kai NŽT atnaujina žemdirbiams lai­ kinai suteiktų valstybinės žemės­ plotų sluoksnį, o ŽŪIKVC patikslina duomenis­ žemės ūkio valdų regis­ tre ir juos integruoja į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą.

Svarbu žinoti. Subnuominin­ kai ir toliau galės deklaruoti skly­ pus, kurių nuomininkai žemę iš valstybės nuomojasi pagal su­ tartis, kuriose yra numatyta ga­limybė žemę subnuomoti NŽT leidimu. Būtina sąlyga – sklypą reikia įtraukti į deklaruojančio as­ mens žemės ūkio valdą.

Sklypas į valdą įtraukiamas įve­ dant duomenis pasirinkus nekilno­­ jamojo turto tipą „Neregistruota NTR sutartis dėl NT naudojimo“,­ skiltyje „Antra sutarties šalis“ nu­ rodomas valstybinės žemės nuo­ mos sutartį turinčio asmens ko-das, „Naudojimo teisinis pagrin­ das“ nurodoma „Panauda“ ir nuro­ domas sutarties objektas – įve­ damas sutartyje nurodytas sklypo unikalus numeris.

Įvedus reikiamus sutarties duo­ menis, būtina į Valdų registro skiltį „Dokumentai“ įkelti nuskenuo­ tą / nufotografuotą žemės nuomos sutartį bei sudarytą subnuomo­ tojo ir subnuomininko sutartį, leidžiančią subnuomininkui nau­ dotis žemės sklypu, nurodytu NŽT sutartyje. Įvesti duomenys išsaugomi tik visiškai užbaigus valdos atnaujinimą.

Primename, jog vėluojant pa­ teikti paraiškas (deklaruoti) dėl paties pareiškėjo kaltės taikoma nuoskaita – išmokų suma ma­ žinama­ 1 proc. už kiekvieną pa­ vėluotą darbo dieną.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Užsakymo Nr. 3649

pexels.com.nuotr.

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite