ŠAUKIAMAS 12-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

0
114

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-55 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 18, 19, 149 punktais:

1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos 13-ąjį posėdį 2024 m. kovo 28 d., ketvirtadienį, 9 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.

2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos pristatymo.

Pranešėjas – Arvydas Veikšra, rajono Savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas.

2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos 2023 metais vykdytos veiklos.

Pranešėja – Mėta Paulauskė, rajono Savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos pirmininkė.

2.3. Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkiniui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Irma Maldauskienė, rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė.

2.4. Dėl pavedimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti Zarasų rajono savivaldybės finansinį 2024 m. sausio 1 d. skolos auditą ir pateikti išvadą.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Edita Gusevienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja.

2.5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2024 metams.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Jolanta Saladžienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

2.6. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių žemės savininkams nustatymo 2024 metams.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Jolanta Saladžienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

2.7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokestinių skolų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Jolanta Saladžienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

2.8. Dėl pritarimo projektui „Plėtoti paslaugas, reikalingas asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia Zarasų rajono savivaldybėje“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.9. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Dalia Banienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės prioritetinių renginių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Daiva Šukštulienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.11. Dėl Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.12. Dėl Lėšų profesiniam orientavimui finansuoti Zarasų rajono savivaldybės švietimo įstaigose paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.13. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už Zarasų rajono savivaldybės mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.15. Dėl Salako socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.16. Dėl Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.18. Dėl Zarasų rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.20. Dėl Salako socialinės globos namų teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės valdomo ir apskaitoje registruoto valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Irina Melkova, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas.

2.22. Dėl gatvės geografinių charakteristikų keitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Irina Melkova, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas.

2.23. Dėl Autobusų stočių steigimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Irina Melkova, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas.

2.24. Dėl valstybinės žemės sklypo Sėlių a. 22a, Zarasai (kadastro Nr. 4380/0008:116) dalies nuomos teisės perleidimo ir įgaliojimų Zarasų rajono savivaldybės merui suteikimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Romualdas Trimonis, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2.25. Dėl valstybinės žemės sklypo Šaltupės g. 64a, Zarasuose (kadastro Nr. 4380/0001:61) nuomos teisės perleidimo ir įgaliojimų Zarasų rajono savivaldybės merui suteikimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Romualdas Trimonis, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2.26. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Atminimo ženklų Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Jurgita Kazlauskienė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

2.27. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.28. Dėl viešame aukcione parduodamo Zarasų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.29. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinei mokyklai.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.30. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų krašto muziejui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.31. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo bei savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.32. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.33. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-236 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.34. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ veiklos nuostolių padengimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės merui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė                                                                                                     
Nijolė Guobienė

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite