ŠAUKIAMAS 12-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

1
109

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-55 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 18, 19, 149 punktais:

1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos 12-ąjį posėdį 2024 m. vasario 15 d., ketvirtadienį, 9 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.

2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto tvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Edita Gusevienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja.

2.3. Dėl Zarasų rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.4. Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.6. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Dalia Banienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė.

2.7. Dėl pritarimo projektui „Bendrojo ugdymo prieinamumo didinimas Zarasų rajono savivaldybėje“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.8. Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Zarasų rajono savivaldybėje“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.9. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Zarasų rajono savivaldybėje“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.10. Dėl pritarimo projektui „Visos dienos mokyklos modelio diegimas Zarasų r. savivaldybės mokyklose“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.11. Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės įstaigų projektų teikimui sporto bazių pagerinimui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.12. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. 

2.13. Dėl kai kurių Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. 

2.14. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektui „Sportuok. Aplankyk. Sužinok“ ir jo daliniam finansavimui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.15. Dėl pritarimo Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro projektui „Stiprėk“ ir jo daliniam finansavimui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.16. Dėl pritarimo Zarasų sporto centro projektui „Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas plėtojant veiklų prieinamumą“ ir jo daliniam finansavimui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės valdomo ir apskaitoje registruoto valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.18. Dėl Sutikimo naudotis Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Petras Kavolis, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2.19. Dėl laisvės kovų įamžinimo nuolatinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Jurgita Kazlauskienė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos ir želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos įgyvendinimo priemonių ir želdinių būklės stebėsenos plano 2024–2028 m. patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Eugenija Keturkaitė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Eugenija Keturkaitė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

2.22. Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Eugenija Keturkaitė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

2.23. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, ir budintiems globotojams, prižiūrintiems vaikus, skyrimo ir panaudojimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.24. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.25. Dėl Zarasų rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. 

2.26. Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. 

2.27. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato-aerodromo skrydžių stebėjimo punkto, esančio Piliakalnio g. 32, Dimitriškių k., Zarasų sen., Zarasų r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės merui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė                                                                                                             

Nijolė Guobienė

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

1 KOMENTARAS

  1. Duok Dieve, kad visi tarybos nariai iki vieno savo blaiviu protu suvoktų, apie ką šioje darbotvarkėje eina akalba ir už ką jiems reikės balsuoti. Nes peržiūrėjus ankstesnius tarybos posėdžių vaizdo įrašus, dėl kai kurių tarybos narių kompetencijos kyla pagrįstų abejonių.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite