ŠAUKIAMAS 39-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

0
52
sav logo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 24, 33 punktais:

1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. vasario 10 d., penktadienį, 9 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.

2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkę:

2.1. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Kontrolės komiteto atstovas.

2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.3. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo.

Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Edita Gusevienė, Finansų skyriaus vedėja.

2.4. Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolierės Irmos Maldauskienė tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu įgyvendinimo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.6. Dėl kandidato į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją delegavimo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.8. Dėl pavedimo koordinuoti Zarasų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos paslaugų teikimą.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.9. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Julija Goštautaitė-Adomavičienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).

2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano ir plano įgyvendinimo tvarkos aprašo iki 2030 m. patvirtinimo.

Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.11. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Zarasų rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.12. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.13. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Alina Sklinsmontiene, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.15. Dėl Zarasų krašto muziejaus struktūrinio padalinio steigimo adresu D. Bukonto g. 1, 32132 Zarasai.

Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.16. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Zarasų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto objektų prioritetinių eilių patvirtinimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.18. Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-130 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.22. Dėl Zarasų r., Turmanto sen., Smalvų k., Dvaro g., esančios teritorijos (apie 0,1605 ha) pripažinimo svarbia vieta bendruomenei.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus vedėjas–Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.23. Dėl butų Zarasų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.24. Dėl patalpų, esančių D. Bukonto g. 1, Zarasuose, nuomos viešo konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos.

Pranešėjas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.25. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai ir Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui.

Pranešėjas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.26. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių Šilo g. 23, Salake, Zarasų r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai ir Zarasų ,,Santarvės“ pradinei mokyklai.

Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.27. Dėl autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų ,,Santarvės“ pradinei mokyklai.

Pranešėjas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.28. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-41 ,,Dėl transporto priemonių perdavimo pagal patikėjimo sutartis Uždarajai akcinei bendrovei ,,Zarasų būstas“ pakeitimo.

Pranešėjas – Ūkio komitetas atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite