ŠAUKIAMAS 9-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

6
284
sav logo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-55 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 18, 19, 149 punktais:

1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos 9-ąjį posėdį 2023 m. lapkričio 30 d., ketvirtadienį, 9 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.

2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Akadas“ nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo už 2023 metus.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Jolanta Saladžienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

2.2. Dėl konkursų į Zarasų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Laura Kviklienė, rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

2.3. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.4. Dėl Zarasų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.6. Dėl Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Zarasų rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius.

2.8. Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.9. Dėl Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo (keitimo) plano patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Eugenija Keturkaitė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

2.11. Dėl Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Eugenija Keturkaitė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

2.12. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Eugenija Keturkaitė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyresnioji specialistė.

2.13. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.14. Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.15. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo Zarasų rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.16. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Zarasų rajono savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio garažo, esančio Pakalnės g. 12a-14, Zarasuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.18. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Kultūros centro Dusetų dailės galerijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo bei savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Zarasų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.22. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Zarasų rajone nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Marina Gražina Beinarienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

Savivaldybės merė                                                                                                            

 Nijolė Guobienė

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

6 KOMENTARAI

 1. Pavadinimas Šaukimas 9-ąsia Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis.
  O tekste jau Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos 9-ąjį posėdį.

  Kada Tarybos nariai pamirš Gomelyje įgytas žinias ir pradės rašyti lietuviškai ir taisyklingai?

 2. Ei tu, Gomeli. Taisyk kuo greičiau savo klaidas Šaukime. Net nurašyti nesugebi. Ir ne tau sapalioti apie kitų įgytas žinias bei taisyklingą lietuvių kalbos rašybą.

 3. Pirmiausia, taisyklingai parašykite, už tai mokesčių mokėtojai moka jums pinigus.
  O šaukimą patys, kad padaryta rašymo, o pas jus NEŽINOJIMO klaida ir kelintą sykį ji kartojasi. Gomelio poveikis didelis ir jo išgyvendinti nepavyksta.
  Šaukimas 9-ąsis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis.

 4. RAŠTINGUOLEI PARAŠYTA 9-ASIS, TURI BŪTI 9-ĄSIS. Gėda skaityti su tokiomis klaidomis informaciją. Gaila, kad neleidžiamas žurnalas „Šluota”, Zarasai mirgėtų kiekviename numeryje.

 5. Ko pyksta?

  Pavadinime šaukiamas 9-asis Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Čia gomeliška žodžių tvarka.

  O jau tekste Zarasų rajono savivaldybės tarybos 9-asis posėdis. Vieną kartą ištaisykite ir nebus pastabų.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite