ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ PATEIKTI PLĖTROS SIŪLYMAI IR PROJEKTINĖS INICIATYVOS

0
25
min news zrs 547 8716c3ce0463d61

Susitikimai Zarasų rajono savivaldybių seniūnijose vyko 2021 metų lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis (susitikimas Dusetų seniūnijoje vyko 2022 m. sausio 18 d.). Susitikimuose dalyvavo 90 seniūnijų darbuotojų, bendruomenės narių, NVO atstovų, verslininkų ir kitų suinteresuotų asmenų. Daugiausia dalyvių susirinko Dusetų (28), Imbrado (15), Antalieptės (12) seniūnijose. Susitikimuose, vykusiuose Zarasų ir Zarasų miesto seniūnijose, dalyvavo tik seniūnijų vadovai, seniūnaičiai ir gyventojai neatėjo.

Lapkričio mėnesį Zarasų rajono savivaldybės seniūnams buvo pateiktos anketos, kuriose buvo prašoma įvertinti pagrindines socialinės-ekonominės plėtros seniūnijose problemas, gyventojų poreikius, susijusius su viešųjų paslaugų teikimu, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymu, gyvenimo kokybės gerinimu. Buvo prašoma pateikti siūlymus, kokiu būdu ir kokių priemonių pagalba galima būtų spręsti aktualias problemas, kaip seniūnijos administracija ir bendruomenės bei jų nariai gali dalyvauti vietos plėtros procesuose, pateikti svarbiausius projektus, reikalingus įgyvendinti seniūnijos teritorijoje. Visos seniūnijos užpildė ir pateikė anketas. Susitikimų seniūnijose metu buvo prašoma papildyti pateiktas anketas konkrečiais pasiūlymais bei projektais.

Pagrindinės problemos, kurios yra bendros visoms Zarasų rajono savivaldybės seniūnijoms:

Prastas susisiekimas viešuoju transportu su rajono centru. Autobusų grafikas nėra pritaikytas vykstantiems į darbo vietas, o ypač grįžtantiems į gyvenamąsias vietoves, asmenims, vykstantiems į sveikatos priežiūros ar socialines įstaigas. Moksleivių pavėžėjimo sistema nėra pritaikyta neformalaus ugdymo poreikių tenkinimui, ypač norint pasiekti neformalaus ugdymo įstaigas Zarasuose ar Dusetose.

Pažymėtinas prastas socialinių paslaugų pasiekiamumas nutolusiose kaimo gyvenvietėse, nutolusiuose vienkiemiuose. Seniūnijų socialiniai darbuotojai turi ribotas galimybes pasiekti paslaugų gavėjus dėl transporto stygiaus, jiems praktiškai nėra kompensuojamos išlaidos, naudojant nuosavą transportą.

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas seniūnijose yra pakankamas, tačiau seniūnijų gyventojai susiduria su antrinės priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, dėl šios priežasties paslaugų teikėjus renkasi gretimuose rajonuose ar didžiuosiuose miestuose. Dalinai ši situacija aiškinama COVID-19 pandemijos sutrikdyta pacientų registravimo ir aptarnavimo sistema, sveikatos priežiūros personalo stoka ir kokybe.

Gyventojų užimtumo problema. Seniūnijose nėra aktyviai plėtojamas ar vystomas verslas, mažai kuriama darbo vietų, jos prastai apmokamos. Dėl aukštesnio darbo užmokesčio aktyvesni darbo rinkos dalyviai renkasi darbo vietas Visagine ar Utenoje, didesnėse įmonėse, nutolusiose nuo gyvenamosios vietos. Jiems yra aktualios darbo vietų pasiekiamumo problemos.

Verslo plėtrą rajono seniūnijose riboja darbo jėgos stygius. Nemaža dalis darbingo amžiaus asmenų dėl įvairių priežasčių ignoruoja galimybes įsidarbinti.

Prasta kelių būklė labai riboja vietinį susisiekimą, darbo vietų, ugdymo įstaigų bei viešųjų paslaugų teikimo vietų pasiekiamumą, dėl to didėja nutolusių gyvenviečių atskirtis, galimybė gauti reikiamas paslaugas. Daro neigiamą įtaką aplinkosauginei būklei, mažina viešojo transporto plėtros galimybes.

Prasta inžinerinė infrastruktūra, ypač vandens tiekimo ir nuotėkų valymo srityje. Reikia inicijuoti grupinių nuotėkų sistemų įrengimą.

Neišvystyta viešoji turizmo infrastruktūra. Esama infrastruktūra yra prastos būklės, reikalauja nuolatinės priežiūros ir atnaujinimo. Turimi rekreaciniai ir gamtos ištekliai prastai panaudojami dėl trūkstamos infrastruktūros, laisvalaikio ir pramogų zonų, mažosios laivybos infrastruktūros stygiaus. Nepakankamas bendradarbiavimas su regioniniais parkais, kuriant ir plėtojant lankytojams bei turistams skirtą infrastruktūrą.

Pasiūlymai ir projektinės iniciatyvos dėl seniūnijų plėtros

Antazavės seniūnija

 • Antazavės seniūnijos pagrindinis plėtros veiksnys yra Antazavės dvaro plėtra. Pagrindinės kryptys – Amatų centro, paslaugų centro plėtra ir jo pritaikymas senjorų globos poreikiams.
 • Aktuali problema yra neformalaus moksleivių ugdymo organizavimas, vaikų dienos centro plėtojimas, šiuo metu telpa 10 vaikų.
 • Reikalinga vandens tiekimo ir nuotėkų sistemos sutvarkymas, kelių, ypač su Rokėnais, ir susisiekimo sistemos pagerinimas. Konkrečių projektinių pasiūlymų nepateikė.
 • Konsultacijos, rengiant ir vykdant bendruomeninius projektus.

Antalieptės seniūnija

 • Viena iš pagrindinių problemų yra itin prastas susisiekimas su rajono centru – Zarasų miestu. Dėl šios priežasties didesnę trauką įgauna Utenos miestas ir šio rajono gyvenvietės.
 • Inžinerinės infrastruktūros būklė pakankama, reikalinga Antalieptėje įrengti centralizuotą nuotėkų surinkimo sistemą, teikti paramą gyventojams, įsirengiant individualius valymo įrenginius.
 • Atliekų surinkimo srityje siūloma aprūpinti gyventojus individualiais atliekų rūšiavimo konteineriais, užtikrinti reguliarų jų aptarnavimą.
 • Pateikti konkretūs pasiūlymai pagerinti krašto, rajoninių ir vietinių kelių būklę seniūnijoje.
 • Turizmo infrastruktūros pakanka, reikalinga nuolatinė jos priežiūra ir atnaujinimas.
 • Veikiančiame medicinos punkte reikalingas reguliariai atvykstantis šeimos gydytojas.
 • Reikalinga plėtoti lankomosios priežiūros paslaugas, ypač garbaus amžiaus klientams, auga poreikis socialinio darbuotojo paslaugoms.
 • Nenaudojamo mokyklos pastato remontas ir įveiklinimas (galimos partnerystės), pritaikant jį laisvalaikio ir neformalaus ugdymo reikmėms (alternatyva – greitas privatizavimas).
 • Siūloma dalyvauti „Sumanaus kaimo“ programoje, skatinant bendruomenės aktyvumą.
 • Siūloma atkurti viešąsias erdves – centrinę aikštę, sudarant galimybes socialinei,kultūrinei ir tradicinės amatininkystės veiklai.
 • Pateiktas pasiūlymas formuoti naujakurių kvartalą, skirtą kurtis jaunoms šeimoms ar suteikti būstus jaunoms šeimoms.
 • Hidrotechninių įrenginių sutvarkymas, sprendžiant aplinkosaugines problemas.
 • Skatinti gyventojus susitvarkyti aplinką arba parduoti turimą apleistą turtą.
 • Neformalaus švietimo pasiekiamumo didinimas.
 • Sporto salės rekonstrukcija, ieškoti finansavimo būdų ir įgyvendinti projektą visa apimtimi.
 • Žaliosios energetikos panaudojimas gatvių apšvietimui.
 • Atlikti Antalieptės, Dusetų ir Antazavės viešųjų paslaugų inventorizaciją, įvertinant paslaugų poreikį.
 • Antalieptės identifikavimas, kaip neformalaus ugdymo vieta: mokymasis visą gyvenimą, jaunimo neformalus ugdymas, gamtos mokslo mokymas (formalus) integruotas su „Inovatorių slėnio“ veikla.
   

Turmanto seniūnija

 • Pateikti pasiūlymai plėtoti turizmo infrastruktūrą, įrengiant kempingą prie Drūkšių ežero, nutiesiant dviračių taką šalia Drūkšių ežero.
 • Pateikti siūlymai dėl kelių būklės gerinimo: rajoninio kelio Smalvos –Turmantas (9 km), Tilžė – Latvijos pasienis (3,5 km), Turmantas – Stačiūnai (4 km), Tilžė – Zavisiškiai (10 km) asfaltavimo, atskirų gatvių Turmanto mstl. ir Smalvų k. asfaltavimo.
 • Automobilių stovėjimo aikštelės prie Tilžės bažnyčios įrengimas.
 • Plėtoti vandens ir nuotėkų tiekimo tinklą Turmante.
 • Plėtoti gatvių apšvietimo tinklus, ypač aktualu Bartkiškių k. Seniūnijoje tik 5 proc. LED šviestuvų.
 • Pramoninės teritorijos Turmano mstl. plėtra, didinant jos patrauklumą potencialiems investuotojams, atnaujinant ir įrengiant reikiamą infrastruktūrą.
 • Neformalaus ugdymo pasiekiamumo didinimas.
 • Ugdymo kokybės gerinimas vaikus pavežant į Zarasus. Siūlyta uždaryti mokyklą.

Imbrado seniūnija

 • Grupinių valymo įrenginių įrengimas Imbrado k., taršos šaltinių (praktiškai neveikianti Imbrado valykla) panaikinimas.
 • Šiuolaikinės gatvių apšvietimo sistemos įrengimas.
 • Eismo saugumo priemonių Avilių k. įrengimas.
 • Itin didelis poreikis išasfaltuoti kelio Nr. 5323 (Aviliai I – Aviliai II – Dusetos) dalį (11,7 km.), užtikrinančią susisiekimą su Dusetų miestu.
 • Pėsčiųjų takų įrengimas Imbrado kaime.
 • Papildomai įrengti sporto ir vaikų žaidimo aikšteles, treniruoklius, krepšinio stovus.
 • Kultūros (bendruomenės) centro Imbrade infrastruktūros įrengimas.
 • Skalbimo paslaugų ir pirties/dušo paslaugų poreikis, yra vienišų žmonių, kurie neturi kur praustis.
   

Dusetų seniūnija

 • Miesto siekis kurorto (kurortinės teritorijos) statusui įgyti.
 • Dusetų autobusų stoties renovavimas.
 • Turizmo informacijos centro (ypač vasaros sezono metu) įkūrimas.
 • Dviračių takų plėtra: dviračių takų žiedas Dusetose (7 km) , dviračių takai Dusetos – Vasaknos (7 km), Antalieptė – Dusetos – Antazavė (17 km). Pėsčiųjų ir dviračių zona Sartų pakrantės linijoje, Ežero gatvėje (3 km).
 • Sartų ežero pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas turizmo ir rekreacijos reikmėms (apšveitimas, viešųjų WC įrengimas,
 • Mažosios laivininkystės plėtra Sartų ežere, kuriant vandens turizmo maršrutus su kitomis Sartų ežero pakrantės savivaldybėmis. 
 • Jachtklubo mokomosios bazės infrastruktūros įrengimas.
 • Vandentiekio ir nuotekų plėtra.
 • Šaligatvių ir viešųjų vietų renovaciją.
 • Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo plėtra ir perėjimas prie LED šviestuvų.
 • Pauliaus Širvio parko takų, apšvietimo, mažosios architektūros atnaujinimas-rekonstrukcija.
 • Buvusios tribūnos statinio ir jos prieigų pritaikymas projektavimas ir įrengimas, pritaikymas laivybai.
 • Kempingo įrengimas ir projektavimas.
 • Maudyklų pritaikymas ir įrengimas prie Sartų ež., Dusetose.
 • K. Būgos gimnazijos prieigų sutvarkymas.
 • Šventosios upės nusodintųjų įrengimas Sartų ež. kokybės gerinimui.
 • Kapinių plėtra ir kolumbariumo įrengimas.
 • Dusetų miesto gatvių asfaltavimas.
   

Degučių seniūnija

 • Inžinerinės infrastruktūros srityje reikia rekonstruoti Degučių nuotėkų valymo įrenginius, Degučių vandentiekio bokštą.
 • Kelių būklės pagerinimas: asfalto dangos platinimas krašto kelio Degučiai – Dusetos (16 km); rajoninis kelio Baibiai –Vajasiškis, asfaltavimas 7 km, seniūnijos žvyrkelių, einančių per kaimus, asfaltavimas: Degučiai –Raistiniškės (4,5 km), Baibiai – Daneikiai (3,5 km), Vajasiškis – Aštrakalnis (0,9 km), Aštrakalnis –Trinkuškiai(4 km).
 • Viešosios turizmo infrastruktūros (pėsčiųjų, pažintiniai takai) plėtojimas.
 • Sporto įrenginių prie bendruomenės namų įrengimas.
 • Neformalaus ugdymo pasiekiamumo didinimas.
 • Viešojo tualeto įrengimas.

Salako seniūnija

 • Vykdyti Gražutės regioninio parko įrengtų objektų priežiūrą.
 • Kempingo įrengimas prie Luodžio ežero.
 • Vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas.
 • Įrengti nuotekų valymo įrenginius Biržūnų k.
 • Įrengti šaligatvius prie pagrindinių gatvių: Dūkšto g.,Bažnyčios g.,Daugailių g.
 • Asfalto dangų atnaujinimas ir įrengimas Salako miestelyje.
 • Eismo saugumo priemonių diegimas (kalneliai, pėsčiųjų perėjos, ženklai ir pan.)
 • Lifto įrengimas ambulatorijoje ir soc. paslaugų centre bei automobilių stovėjimo aikštelės, skirtos greitosios pagalbos automobilio privažiavimui, įrengimas.
 • Geoterminio šildymo įrengimas viešosios paskirties pastatuose (kultūros centre, soc. paslaugų centre).
 • Kultūros paveldo objekto – Salako Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos bažnyčios atnaujinimas, įrengiant laiptus į apžvalgos aikštelę.

Suvieko seniūnija

 • Remontuotini keliai: ZR0435 (Į Kamariškių dvarą) ZR0458, ZR0459 – 2 km atkarpa, ZR0404-2 km atkarpa.
 • Suvieko ežero pakrantės sutvarkymas, įrengiant treniruoklius, vaikų žaidimo aikštelių elementus.
 • Viešųjų paslaugų pasiekiamumo didinimas, užtikrinant pavėžėjimą.

Zarasų miesto seniūnija

 • Aplinkkelio įrengimas.
 • Poreikis gatvių remontui: Šiaulių ir Šaltupės gatvių pilnas remontas, Gruodžio ir Taikos g. pilnas remontas, Savanorių skg. ir Žemaitės skg. Atkarpa nuo Taikos g. iki P. Širvio g. 36 namo, Malūno g. atkarpa nuo Aušros g. iki Vytauto g., atkarpos nuo Kauno g. į kempingą ir gyvenamųjų namų kvartalą, dalis Šaltupės skg. Aikštelė prie garažų Palaukės g.

Zarasų seniūnija

 • Konkrečių pasiūlymų nepateikė.

Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite