SADŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ATŠVENTĖ SAVO VEIKLOS DEŠIMTMETĮ

0
62
1

Sadūnai atokus kaimas Zarasų rajone. Tačiau jo vardas skamba nuolat šalyje. Dažnas ir stambesnės gyvenvietės, miestelio gyventojas gali šios šlovės pavydėti. Sadūnus garsina garsioji kaimo kapela „Sadūnai“. Jo vadovui Ramūnui Lisinskui tai gimtasis kaimas. Praėjusias metais kolektyvas atšventė dvidešimties metų jubiliejų, du dešimtmečius jie džiugina šalies žiūrovą smagia liaudiška muzika, iki širdies gelmių jaudinančiomis dainomis.

Garsina Sadūnus ir sava istorija. Prieš šimtą trisdešimt metų šiame kaime gimė Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas Juozas Buzelis. Šio kaimo kapinės ir priglaudė šio krašto iškilų sūnų.

Šiandien Sadūnai žinomi ir todėl, jog čia yra labai darbšti, visada kupina gražių iniciatyvų ir darbų kaimo bendruomenė. Šiandien joje per 200 sodiečių.

Mes šiomis dienomis buvo turiningo įvykio liudytojais. Bendruomenės pirmininkės Reginos Macijauskienės, bendruomenės aktyvistų iniciatyva Sadūnų kaime pastatytas ir atidengtas paminklinis akmuo kraštiečiui, pedagogui, pirmojo stiegiamojo Seimo nariui Juozui Buzeliui atminti. Tai ir labai graži bendruomenės dovana Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Paminklo atidarymo metu Sadūnų bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė jo dalyviams papasakojo, kad bendruomenės nariai idėją puoselėjo jau seniai. Rajono Savivaldybė šią iniciatyvą parėmė ir drauge bendruomenės nariai ją įgyvendinimo.

Renginio metu buvo prisimintas garbingas žemiečio Juozo Buzelio gyvenimo kelias.

1908 m. Juozas Buzelis baigė Mintaujos gimnaziją, iš ten į gimtąjį Dusetų valsčių atveždavo nelegalios lietuviškos literatūros. Vasaros atostogų metu Juozas bendravo su vietos jaunimu, mokė jaunuolius lietuviškai skaityti ir rašyti. 1915 m. baigė Dorpato universiteto Medicinos fakultetą. Pirmajam pasaulinio karo metais jis Rusijoje, Tulos gubernijos ligoninės gydytojas. 1916–1918 metais dirbo Latvijoje, Agluonoje. Ten žemietis organizavo 75 vietų ligoninę ir joje dirbo vyresniuoju gydytoju, vėliau ligoninės vedėjas. Tuo metu šioje ligoninėje dirbo apie 30 lietuvių tarnautojų. 1917 m. gegužės mėn. nuo Aguonos ligoninės lietuvių deleguotas atstovas į Visos Rusijos lietuvių seimą, vykusį Peterburge, kuriame pirmą kartą buvo iškelta Nepriklausomos Lietuvos valstybės idėja. 1919–1920 m. Ežerėnų apskrities gydytojas. Daktaras ir dar įsteigė ir Zarasų progimnaziją ir nuo 1919 m. spalio 20 d. tapo jos direktoriumi. Aktyviai gydytojas, pedagogas reiškėsi visuomenės gyvenime. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas Utenos rinkimų apygardoje.

1922–1927 m. vėl Ežerėnų apskrities gydytojas, išrinktas Valstiečių liaudininkų sąjungos apskrities komiteto pirmininku, vėliau – kooperatyvo „Patrimpas“ valdybos pirmininkas ir apskrities tarybos narys. Visą savo gyvenimą, savo veikla Juozas Buzelis buvo nepakantus neteisybei. Po visų politinių skersvėjų 1926 metais jis dirba Zarasuose, kalėjimo kalinių gydytoju. 1927 m. sukūrė šeimą, susilaukė trijų vaikų. Nuo 1930 m. Salako sveikatos centro vedėjas, nuo 1931 m. Valstybinės akių ligų ambulatorijos vedėjas, nuo 1939 m. – Degučių apylinkės sveikatos punkto vedėjas. Tik atsitiktinumo dėka jis, jo šeima išvengė tremties. Išgelbėjo sena draugystė su Justu Paleckiu. Mirė 1967 metais, palaidotas savo gimtinėje.

Atidarymo metu kalbėjo rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, jis džiaugėsi, kad bendruomenė atliko labai gražų darbą, įamžino garbaus savo krašto sūnaus atminimą. Maža bendruomenė, bet dideli jos darbai. Padėkos žodį bendruomenei, jos žmonėms tarė ir Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys. Meras Nikolajus Gusevas, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė atidengia paminklą. Perkerpama juosta, jos dalys išdalijamos šio krašto žmonėms, artimiesiems. Prie paminklo žodį tarė ir Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis kalbėjo apie meilę tėvynei. Tėvynė kaip motina yra viena. Klebonas džiaugėsi, kad šio krašto žmonės turi puikų pavyzdį kaip reikia mylėti tėvynę. Juozas Buzelis iškilus tautos sūnus, jo gyvenimas – gražus tėvynės meilės ir pasiaukojimo pavyzdys. Klebonas dėkojo visiems, kad nepamirštami kraštui brangūs žmonės, visiems linkėjo Dievo palaimos. Klebonas pašventino paminklinį akmenį.

Regina Macijauskienė rūpinosi ne tik paminklinio akmens pastatymu sadūnuose. Ji surado Juozo Buzelio artimuosius. Tiesa, dukra Milda ir sūnus Visvaldas jau iškeliavę į Anapilį. Tačiau šios įspūdingos šventės sulaukė gražus Juozo Buzelio artimųjų būrys. Į šias iškilmes atvyko iškilaus veikėjo dukra Aija Antanėlienė, anūkės Sigita, Audra. Juozo Buzelio anūkė Aiškutė Buzelytė Tranienė garsioji plaukikė Lietuvoje, ji šlovina Lietuvą pasaulyje. Prie paminklinio akmens ji kalbėjo kad su Sadūnais visus juos sieja dvasinis ryšys ir jų senelio atmintis. Dėkojo bendruomenei už Juozo Buzelio atminimo įamžinimą.

Po iškilmingo paminklinio akmens savo kraštiečiui atidarymo, gausus būrys bendruomenės narių susirinko į bendruomenės namus. Į juos sutilpo vis visi norintys. Čia vyko bendruomenės dešimtiems metų jubiliejaus minėjimas.

Sadūnų kaimo bendruomenės narius, svečius bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė supažindino su bendruomenės veikla, įgyvendintais projektais, nudirbtais, darbais.

Pirmininkė prisiminė kaip prieš dvimetį suremontavo pastatą, kur įsikūrė bendruomenė. Dideliais siekiais , namai atgijo namai, jie tapo traukos jįga kiekvienam sadūniečiui. Dabar draugiška, energinga bendruomenė jungia daugiau kaip 200 žmonių. Gyventojų mažėja, o bendruomenės veikla aktyvėja. Gyvybę šiai veiklai įkvepia bendruomenės pirmininkė, kiti aktyvistai.

Bendruomenėje visi suranda veiklos, užsiėmimų. Aktyvistai rengė projektus, juos įgyvendino. Taip Sadūnuose atsirado sporto aikštelės. Atsirado galimybė ir noras rengti sporto varžybas. Norintys turi galimybę čia ir pasitreniruoti. Įsigyta ir treniruoklių. Yra Sadūnuose ir vaikų žaidimo aikštelė.

Surengta įspūdinga kelionė į Druskininkus, susipažinta su šio kurorto lankytinomis vietomis. Visi atsivežė į Sadūnus neužmirštamus įspūdžius.

Nepamirštami Sadūnuose ir senoliai. Bendruomenė draugauja su Baltriškių vienuolyno kunigais. Jie čia atvyksta ir Bendruomenės namuose aukojamos Šv. Mišios. Dėl senatvės, ligų ne visi įstengia pasiekti Dusetas.

Bendruomenės nariai gražiai švenčia įvairias šventes: Užgavėnias, Velykas, Kalėdas, kitas šventes. Gražiai čia sutinkami Naujieji metai. Vainikais pagerbiami varduvininkai.

Pagrindinė Sadūnuose šventė ” Sudie Vasara” . Ji vyksta kasmet. Tai renginys padėkoti žemei, žmonėms už derlių, gamtos dovanas. Rengiamos gražiausios sodybos apžiūros, tvarkingiausieji, stropiausi gauna paskatinimus ir apdovanojimus. Sadūniečiai visada laukiami Dusetose kasmetinėje amatų ir derliaus šventėje, taip pat Antalieptėje „Gaspadinių šventėje“.

Sadūnuose gražiai pagerbiami ir jubiliatai. Bendruomenė žino – labai svarbu suspėti pasakyti gerą žodį, parodyti pagarbą ir padėkoti už gražiai nugyventą gyvenimą, užaugintus vaikus, nudirbtus darbus.

Sunku šiandien išvardinti visus gražius Sadūno kaimo žmonių darbus. Jų daug. Bendruomenė per savo veiklos dešimtmetį ieškojo naujų veiklos formų, ėmėsi gražių iniciatyvų. Buvo bandymų auginti avis, triušius. Svarbiausia, sakė bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, kad kaime gyvenimas būtų prasmingas, turiningas ir gražus.

Tą dieną gražių ir gerų žodžių bendruomenei, jos pirmininkei nepagailėjo rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Meras padėkos žodžius tarė bendruomenės nariams už gražius darbus, tvarkingumą, rūpestį ne tik artimaisiais, bei ir kaimynais, neįgaliais žmonėmis. Dėkojo jis ir už tai, kad yra draugiška bendruomenė, žadėjo remti visus bendruomenės gražius darbus. Meras įteikė padėkos raštą Reginai Macijauskienei, nuoširdų ačiū tarė sadūniečiams ir Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė ir Olga ir Rimvydas Podolskiai, Dusetų meno galerijos direktorius Alvydas Stauskas, kaimyninių bendruomenių atstovai. Bendruomenės pirmininkė dovanėlės įteikė aktyviausiems darbščiausiems bendruomenės nariams. Padėkos žodžiai buvo skirti ir kiekvienam bendruomenės nariui, nes čia jaučiasi kiekvieno žmogaus indėlis. Kiekvienam buvo parodytas dėmesys ir pagarba.

Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys įteikė dovaną ir kapelos „Sadūnai“ vadovui Ramūnui Lisinskui. Ne be jo muzikos ir dainų taip yra garsus šis kaimas.
Po sveikinimų, padėkų ir dovanų kaimo bendruomenės žmonės dar ilgai bendravo, kalbėjo apie ateinančių metų darbus, gražias iniciatyvas.

Petras Ivanovas
Nuotraukose: turtingos ir prasmingos Sadūnų kaimo bendruomenės šventės akimirkos.
Autoriaus nuotraukos

srtflogoStraipsnis parengtas įgyvendinant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo dalinai finansuotą projektą: „Zarasų krašto šimtmetis atkurtoje Lietuvoje: žmonės, įvykiai, kultūra ir tradicijos“

 

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

14

15

16

17

18

18a

19

19a

20

21

22a

23

24

27

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite