UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO ZARASŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

0
15
pol3

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato pažyma apie 2018 m. Zarasų policijos veiklą.

Komisariato sudėtis
2018 m. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariate (toliau – Zarasų r. PK) buvo 48 pareigybės: 1 viršininko pareigybė; 1 administratoriaus pareigybė, Reagavimo skyriuje – 21 pareigybė; Veiklos skyriuje – 25 pareigybės. 2018-12-31 buvo neužimtos 3 pareigybės Reagavimo skyriuje ir 4 pareigybės Veiklos skyriuje.

Reagavimas į įvykius
Per 2018 m. pareigūnai reagavo į 3175 įvykius (2017 m. – 3352). Iš 3175 užregistruotų pranešimų apie įvykius – 245 pranešimai buvo apie nusikalstamas veikas, 203 – administraciniai nusižengimai, o 103 atvejais informacija nepasitvirtino. Likusieji iškvietimai, t. y. 2624 įvykiai, arba 82,6 proc. tiesiog socialinės pagalbos teikimas (2017 m. – 2600 pranešimų soc. pagalba).

Įvykių kategorijos
– A kategorijos įvykiai (gresia pavojus gyvybei ar sveikatai) – 85 (2017 m. – 79 įvykiai). Vidutinis reagavimo laikas yra 5 min. 26 s (2017 m. – 7 min. 19 s).
– B kategorijos įvykiai (įvykdyta nusikalstama veika, tačiau pavojaus gyvybei nėra) – 894 (2017 m. – 1001 įvykis). Vidutinis reagavimo laikas – 10 min. 47 s (2017 m. – 10 min. 34 s).
– C kategorijos įvykiai (visi kiti, anksčiau įvykę, skubi pagalba nereikalinga) – 2196 (2017 m. – 2 272 įvykiai), vidutinis reagavimo laikas – 19 min. 33 s (2017 m. – 20 min. 11 s).

Eismo priežiūra
2018 m. Zarasų rajone užfiksuoti 3002 Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimai (2017 m.- 1733 KET pažeidimai), Pagrindinė didėjimo priežastis – stacionariais greičio matuokliais užfiksuoti greičio viršijimo atvejai. Išaiškintas 21 neblaivus vairuotojas (2017 m. – 24), mažėjimas atsirado todėl, kad nuo 2017-01-01 už vairavimą neblaiviam, kai nustatytas girtumas daugiau nei 1.5 prom. – taikoma baudžiamoji atsakomybė. 54 asmenys neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės (2017 m. – 37), 167 asmenys nubausti už saugos diržų nenaudojimą (2017 m. – 129), nustatyti 239 pėsčiųjų ir dviratininkų padaryti KET pažeidimai (iš jų 67 neblaivūs dviratininkai) (2017 m. – nustatyta 160 pėsčiųjų ir dviratininkų padarytų KET pažeidimų (86 neblaivūs dviratininkai).
Buvo pradėti 39 ikiteisminiai tyrimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 281 str. 7 d. dėl kelių transporto priemonės vairavimo arba mokymo praktinio vairavimo būnant apsvaigus nuo alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. (2017 m. – 42 ).
2018 m. Zarasų rajone įvyko 6 įskaitiniai eismo įvykiai, 2017 m. per tą patį laikotarpį – 9; 9 sužeisti (2017 m. – 9). Džiugu, kad per 2018 m. eismo įvykiuose nežuvo žmonių (2017 m. – 2). 9 eismo įvykiai įvyko dėl girtų vairuotojų kaltės (žmonės nesužaloti) (2017 m. – 10).

Nusikalstamos veikos
Per 2018 m., lyginant su 2017 m., nusikalstamumas Zarasų rajone sumažėjo 7 proc. Zarasų r. PK užregistruotos 294 nusikalstamos veikos, o tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. – 316, t. y. 22 nusikalstamomis veikomis mažiau negu 2017 m.
Ištirtos 227 nusikalstamos veikos arba 63,2 proc., o tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. – 158, t. y. 45,7 proc.

Nužudymai
2018 m. registruoti 3 nužudymai. (2017 m. -0). Visi 3 nužudymai atskleisti.

Plėšimai
2018 m. buvo registruoti 4 plėšimai (2017 m. -2 ). Trijuose tyrimuose įtariamieji nustatyti.

Vagystės
2018 m. Zarasų rajone užregistruota 51,3 proc. mažiau vagysčių nei 2017 m.
2018 m. užregistruota – 55, iš kurių 8 vagystės įsibraunant į gyvenamąsias patalpas. 2017 m. – 113 vagysčių, iš kurių 18 vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas.
Ištirtos 22 vagystės (4 – įsibraunant į gyvenamas patalpas) arba 40,0 proc., 2017 m. – 23 vagystės arba 20,4 proc.
Daugeliui vagių vogti yra paprasta, nes žmonės nepakankamai pasinaudoja teikiamomis saugos priemonėmis (signalizacijos įrengimas, draudimas, langinės ir pan.), kaimynai yra susvetimėję, sudaroma palanki nusikaltimams aplinka, gyventojai yra pernelyg patiklūs ir mėgsta girtis, o slaptavietės išlieka tradicinės ir vagims gerai žinomos. Pareigūnai ragina nepalikti vertingų daiktų vasaros sodybose, soduose ar vienkiemiuose, kuriuose negyvenate nuolat, pasistengti kuo dažniau aplankyti tokias sodybas. Jei turite galimybę, siūlytina apsilankyti jose ne tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis, galite paprašyti sodybas aplankyti ar prižiūrėti netoliese gyvenančių kaimynų.

Automobilių vagystės
2018 m. pavogti 3 automobiliai (2017 m. – 6). 2018 m. ištirtos 3 automobilių vagystės.

Smurtas artimoje aplinkoje
Per 2018 m. Zarasų r. PK buvo pradėti 99 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, 2017 m. – 65, t. y. 34,3 proc. (34 įvykiai) daugiau nei per 2017 m.

Viešosios tvarkos pažeidimai
Per 2018 m. viešosios tvarkos pažeidimų skaičius padidėjo 69,2 proc., lyginant su 2017 m. Užregistruotos 22 tokios nusikalstamos veikos, kai 2017 m. – 13. 2018 m. ištirta 18 tokių pažeidimų, tai sudaro 66,7 proc. (2017 m. – 8 pažeidimai, 53,3 proc. ištyrimas).
Viešosios tvarkos pažeidimų skaičiaus augimą įtakojo tai, kad jauni bei neblaivūs, o daugeliu atveju ir tarpusavyje pažįstami asmenys, savo asmeninius nesutarimus aiškinosi viešose vietose matant pašaliniams asmenims. Be to, 2018 m. buvo nustatytas vienas asmuo, kuris sistemiškai, iš chuliganiškų paskatų, piešė įvairius ženklus ant Zarasų rajono bažnyčių, koplytstulpių bei kitų pastatų.

Sukčiavimai
Per 2018 m. Zarasų r. PK užregistruoti 4 sukčiavimo atvejai, o 2017 m. – 6. 2018 m. ištirti 3 sukčiavimai.
Pareigūnai Jus įspėja apie naujausią sukčiavimo būdą – netikėkite pas jus į namus atėjusiais nepažįstamais asmenimis, kurie prisistato vandenų, dujų, elektros ūkio atstovais ar socialiniais darbuotojais ir išreiškia norą grąžinti jums permoką už suteiktas paslaugas. Nei viena oficiali institucija piniginių operacijų klientų namuose neatlieka. Jei iš tikrųjų jums priklauso permokos grąžinimas, būsite pakviesti į paslaugos teikėjo būstinę ir ten išspręsite visus finansinius reikalus. Jei pinigus kažkas atneša į namus, žinokite – tai žmonės, kurie pasinaudoję jūsų patiklumu, savo apsilankymo metu gali jus apvogti.
Daugėja atvejų, kai sukčiai sugeba apgauti žmones įvairių sandorių, vykdomų internetinėje erdvėje, metu. Būkite atidesni vykdant sandorius su Jums gerai nepažįstamomis įmonėmis, nepasitikėti nepažįstamais ar mažai pažįstamais žmonėmis bendraujant socialiniuose tinkluose. Perkant prekes ar paslaugas internetu pasitikrinkite, ar asmuo ar firma, su kuria kontaktuojate, gali būti patikima. Tą galite padaryti pasitikrinę pardavėjo rekvizitus internete. Neperveskite pinigų, kol negavote ar nesate įsitikinę, kad gausite norimą paslaugą ar prekę. Neatskleiskite nepažįstamiems asmenims konfidencialių elektroninės bankininkystės duomenų ir kitos informacijos.

Nusikalstamos veikos, padarytos nepilnamečių asmenų
2018 m. Zarasų r. PK užregistruota ir ištirta 10 nusikalstamų veikų, padarytų nepilnamečių asmenų, 2017 m. -14.

Administraciniai nusižengimai
Per 2018 metų sausio-gruodžio mėn. Zarasų rajone užregistruoti 466 Administraciniai nusižengimai (2017 m. – 509).
Utenos aps. VPK Zarasų r. PK pareigūnai 2018 m. iš nelegalios apyvartos išėmė 28698 vnt. cigarečių, 422,362 litrus alkoholinių gėrimų, o 2017 m. iš nelegalios apyvartos išėmė 35200 vnt. cigarečių, 1322,614 litrus alkoholinių gėrimų.
Bendradarbiaujant su įvairių institucijų atstovais nuolat buvo vykdoma nusikalstamų veikų prevencija, kurios metu buvo organizuojami šviečiamojo pobūdžio renginiai, paskaitos, susitikimai su gyventojais bei prevencinės akcijos.

Saugios kaimynystės grupės. Rajone veikia 5 (2017 m. – 5) tokio pobūdžio grupės. 2018 m. gruodžio 5 d. Kaune Lietuvos policija organizavo pirmąją Lietuvos istorijoje saugios kaimynystės grupių gerosios praktikos konferenciją, kurioje dalyvavo ir Zarasų rajone veikiančios saugios kaimynystės grupės atstovai. Lietuvoje šiuo metu veikia 2 187 saugios kaimynystės grupės. Iš visų miestų ir rajonų dalyvauti konferencijoje buvo atrinktos 44 veikliausios saugios kaimynystės grupės, tarp jų pateko ir Zarasų r., Degučių sen., Vajasiškio kaime įsikūrusi saugios kaimynystės grupė „Senolių kaimas“. Konkurse besivaržančios grupės buvo suskirstytos į dvi kategorijas – miestų saugios kaimynystės grupes ir regionų bei sodų bendrijų teritorijose veikiančias saugios kaimynystės grupes. Kiekvienoje iš kategorijų apdovanotos 3 daugiausiai balų pelniusios saugios kaimynystės grupės. Taip pat buvo įsteigtos 4 nominacijos už puikius pasiekimus siauresnėse srityse. Vieną šių nominacijų gavo Utenos aps. VPK Zarasų r. PK pareigūnų kuruojama saugios kaimynystės grupė „Senolių kaimas“. Ji apdovanota nominacija „Už plačiausią saugios aplinkos kūrimo veiklų diapazoną“.

Siekiant skatinti seniūnijų iniciatyvą telkti gyventojus kurti saugią aplinką, bendradarbiaujant su policija bei mažinant nusikalstamumą, Zarasų rajono policijos komisariatas nuo 2007 m. organizuoja konkursą „Saugiausia Zarasų rajono seniūnija“. Saugiausia 2018 m. Zarasų rajono seniūnija, atsižvelgiant į visus kriterijus, išrinkta Suvieko seniūnija.
Taip pat, kasmet organizuojamas konkursas tarp Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių. Konkurso tikslas – kasmet išrinkti saugiausią Zarasų rajono mokyklą, kurios bendruomenės patirtis, kuriant saugią aplinką, galėtų būti perduodama ir kitoms mokykloms. Saugiausia Zarasų rajono mokykla 2017-2018 mokslo metais išrinkta Salako pagrindinė mokykla.

Bendradarbiavimas su policijos rėmėjais. 2018 m. bendradarbiavo 10 aktyvių policijos pagalbininkų – rėmėjų ( 2017 m.-13). Per 2018 m. policijos rėmėjai išdirbo 462 val. (2017 m.- 468 val.), užtikrindami rajono gyventojų saugumą. Jie buvo pasitelkiami įvairių renginių, švenčių metu siekiant užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą.
Raginame jaunus, energingus ir pilietiškus jaunuolius jungtis prie bendros veiklos ir tapti savanoriškos veiklos policijos pagalbininku.

Prevencinės programos. Zarasų rajono savivaldybei buvo pateiktos 2 paraiškos dėl dalyvavimo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse:
1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Aš galiu pasakyti -Ne“ – finansavimas neskirtas.
2. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos programa „Smurto prevencijos Zarasų rajone programa“ – skirtas 800 eurų finansavimas. Programa įgyvendinta 2018 m. III-ąjį ketvirtį. Lėšos gautos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, gautų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Programos tikslai: vykdyti smurto prevenciją Zarasų rajone. Projekto metu Zarasų policijos pareigūnai organizavo 3 švietėjiško pobūdžio susitikimus su gyventojais, kurių metu buvo aptartos problemos, kylančios artimoje aplinkoje. Buvo aplankytos 65 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga mažamečiai vaikai.

Pasitikėjimas policija
2018 m. gyventojų pasitikėjimas Lietuvos policija – 75 proc., Utenos apskrities gyventojų pasitikėjimas policija – 81 proc. (nepasitiki 14 proc., sunku pasakyti 5 proc.).
83 proc. Lietuvos gyventojų jaučiasi saugiai savo gyvenamojoje vietovėje. Utenos apskrityje 85 proc. gyventojų jaučiasi saugiai savo gyvenamojoje vietovėje (10 proc. jaučiasi nesaugiai, 5 proc. sunku pasakyti).
71 proc. Lietuvos gyventojų, mano, kad rizika tapti nusikaltimo auka savo gyvenamojoje vietovėje yra maža. 41 proc. Utenos apskrities gyventojų mano, kad rizika tapti nusikaltimo auka savo gyvenamojoje vietovėje yra maža, 35 proc. gyventojų mano, kad rizika tapti nusikaltimo auka yra didelė ir 24 proc. gyventojų tai pasakyti yra sunku.
63 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad kriminogeninė situacija yra gera. Utenos apskrityje taip mano tik 43 proc. gyventojų, 30 proc. gyventojų mano, kad kriminogeninė situacija Utenos apskrityje yra bloga ir 27 proc. gyventojų sunku tai pasakyti.
72 proc. Lietuvos gyventojų, kurie nukentėjo nuo nusikaltimų ir dėl to kreipėsi į policiją, teigiamai vertina policijos darbą.

Utenos aps. VPK Zarasų r. PK pareigūnai dėkoja Zarasų rajono gyventojams už pasitikėjimą policija ir už kiekvieno Zarasų rajono gyventojo indėlį į saugios aplinkos kūrimą.

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite