NE ŽODŽIAIS, O DARBAIS ZARASŲ KRAŠTO LABUI!

0
18
ng

Meras Nikolajus Gusevas: kas padaryta per kadenciją?

Besibaigianti Zarasų rajono savivaldybės tarybos kadencija buvo sudėtinga ir pareikalavo įvairių, o kartais, atrodo, net neįtikėtinų sprendimų. Dėl pandemijos, karo ne sykį teko nagrinėti iškilusias problemas, keisti prioritetus, įvertinti bendradarbiavimo ir susitelkimo svarbą. Tačiau šis laikotarpis buvo ir gražių bei reikalingų darbų įgyvendinimo metai. Zarasų kraštas pastebimai sėkmingai keitėsi, gražėjo – tai mūsų visų bendros veiklos rezultatas.     

Pristatome svarbesnius darbus, kuriuos pavyko atlikti įgyvendinant Lietuvos socialdemokratų partijos Zarasų skyriaus rinkiminę programą ir Zarasų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą.

Vienas ir svarbiausių darbų – parengėme rajono Strateginį plėtros planą ir užtikrinome tinkamą pasirengimą naujam Europos Sąjungos finansavimo periodui.  Mes buvome vieni iš iniciatorių plėtojant regioninę politiką ir, kad galėtume gauti papildomą finansavimą, įsteigėme iš trijų savivaldybių – Zarasų, Visagino ir Ignalinos – regioninę funkcinę zoną bei programuojame jos strateginius tikslus.

Sukurti nauji turizmo traukos objektai, didinantys lankytojų srautus ir praturtinantys krašto žmonių kultūrinį gyvenimą.

Atnaujintas Antazavės dvaras

Įgyvendinus projekto veiklas pirmame dvaro aukšte įrengta daugiafunkcinė, kamerinė, koncertų ir parodų salės, muziejaus ekspozicijos erdvė, skirta Emilijai Pliaterytei, bei Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos senųjų (retų) spaudinių skyrius. Įrengtose patalpose organizuojami koncertai, literatūros ir kameriniai vakarai, susitikimai, iškilmingi renginiai, parodos ir kiti kultūriniai renginiai.

Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant žydų kultūros kelią

Čia kuriamos ekspozicijos pristatyti iškiliausių Lietuvos menininkų tapytojų –Nacionalinės kultūros premijos laureato Šarūno Saukos ir Vyriausybės kultūros premijos laureatės Nomedos Saukienės – kūrybos darbus, atskleisti žymių Zarasų krašto žydų tautos atstovų (dailininko ir pedagogo Y. Peno, karikatūristo Al Džafė, gyvenančio JAV) kultūrinį palikimą per žydų kultūros kelio plėtojimą. Projekto metu rekonstravus pastatą išsaugota unikali Zarasų miesto senamiesčio dalis, 1854 m. statytas senasis pastatas.

Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukonto g. 1, Zarasų mieste

Projekto įgyvendinimo D. Bukonto g. 1, Zarasuose, metu atlikta dviejų apleistų pastatų rekonstrukcija, atstatymas ir paskirties keitimas, sutvarkytas sklypas, įrengti inžineriniai tinklai ir mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, šviestuvai, laiptai, tvora). Atnaujintose erdvėse smulkiems vietos verslo subjektams bus sudaryta galimybė prekiauti vietinės gamybos produkcija.

 

Zarasų sporto centro erdvių atnaujinimas

Atnaujinta sporto infrastruktūra: rekonstruota sporto salė ją išplečiant ir pritaikant kokybiškiems sporto būrelių užsiėmimams; sutvarkyta dalis Zarasų sporto centro patalpų trečiame aukšte pritaikant jas vaikų poilsio stovykloms, įsigyta įranga ir baldai neformalaus vaikų švietimo veiklai vykdyti; įrengtas modernus, visiems Zarasų krašto gyventojams prieinamas sporto aikštynas Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos stadione.

Kiti sporto ir laisvalaikio (pramogų) objektai

Įrengtas nuotykių-laipynių parkas kempinge „Zarasai“.

Įrengti ir plėtojami pėsčiųjų takai, sporto įrenginių aikštelės aktyvaus/pasyvaus poilsio mėgėjams kempinge „Zarasai“ ir prie Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos. Tvarkomos švietimo įstaigų sporto salės, nuolatos gerinama vidaus būklė.

Pastatyta ir eksploatuojama Zarasų baidarių ir kanojų irklavimo bazė.

Projekto metu rekonstruota estrada su persirengimo patalpomis įrengiant modernią erdvę renginiams, įsigyjant reikiamą įrangą (salės apšvietimo ir įgarsinimo įrangą, salės kėdes), atnaujinant mini amfiteatrą.

Viešųjų erdvių Zaraso ežero Didžiojoje saloje sutvarkymas

Projekto įgyvendinimo metu atlikti šie darbai: esamų pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimas ir naujų įrengimas; poilsio ir laisvalaikio zonų įrengimas (dvi vaikų žaidimo aikštelių zonos, stacionarių sporto įrenginių zona, universali pontoninė prieplauka, poilsio vietos su stalais ir suolais, laužavietė, paplūdimio sutvarkymas pritaikant esamą paplūdimį didesniam lankytojų skaičiui, praplečiant maudyklą, įrengiant persirengimo kabinas, aplinkos sutvarkymas, higieninių patalpų įrengimas, stacionarių sporto įrenginių zona); inžinerinių tinklų bei WC įrengimas; Didžiosios scenos (estrados) ir amfiteatro įrengimas.

Investicijos į Zarasų kultūros centrą

Modernizuotas Zarasų kultūros centro pastatas – kultūrinių renginių salė, administracinės paskirties patalpos, nupirkta nauja įgarsinimo įranga ir mobili scena Zarasų krašto renginiams.

 

Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas

Kompleksiškai sutvarkytos Zarasaičio ežero teritorijos viešosios erdvės atnaujinant esamus ir įrengiant naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, paplūdimio tinklinio aikštelę, apšvietimą, vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklus, sutvarkant paplūdimį. Prie Zarasaičio ežero taip pat įrengta aktyvaus poilsio infrastruktūra (lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelė, iškylų zonos) bei mažoji architektūra (suoliukai, dviračių stovai, šiukšliadėžės, persirengimo kabinos).

Zarasų gatvės rekonstrukcija Zarasų mieste

Plėtojant susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant techninius parametrus ir diegiant eismo saugos priemones buvo atnaujinta miesto centre esanti Zarasų gatvė, rekonstruota gatvės danga ir jos konstrukcija, įrengtas šaligatvis, atnaujintas apšvietimas.

Pėsčiųjų takų tinklo plėtra Dusetose, Zarasų rajone

Siekiant gerinti Dusetų miesto gyventojų susisiekimo sąlygas ir didinti pėsčiųjų saugumą buvo rekonstruotas blogos būklės šaligatvis Vilniaus gatvėje (Dusetose) įrengiant pėsčiųjų taką.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, jų kiemų ir gatvių apšvietimo modernizavimas

Esame vieni iš lyderių Lietuvoje vykdant daugiabučių modernizacijos programą. Zarasų rajono savivaldybė finansiškai prisideda prie programos įgyvendinimo, taip mažindama gyventojų patiriamas išlaidas. Modernizacijos programą įgyvendina UAB „Zarasų būstas“. Šiuo metu užbaigti ar baigiami įgyvendinti beveik 100 daugiabučių modernizacijos projektų Zarasų mieste ir rajone.

Modernizuotas apšvietimas Dusetų seniūnijos Užtiltės kaime, Zarasų miesto P. Širvio, K. Donelaičio, Malūno, Aušros, Birutės, Žemaitės, Savanorių ir Vytauto gatvių dalyse. Zarasų rajono savivaldybės administracija įsisavindama įvairius finansavimo šaltinius efektyviai modernizavo gatvės apšvietimo šviestuvus Zarasų mieste. Šie sprendiniai leidžia sutaupyti elektros energiją, modernizuoti gatvių apšvietimo tinklo priežiūrą bei aptarnavimą.

Sutvarkytos Zarasų miesto viešosios erdvės teritorijoje tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Šiaulių g. ir dviejuose daugiabučių kiemuose P. Širvio g.

Mikrorajone įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, plečiamos ir tvarkomos mašinų parkavimo aikštelės.

Nemokamas keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Zarasų rajone; kelių tvarkymo programa

Visi keleiviai Zarasų rajono savivaldybės nustatytais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais gali vykti nemokamai, o visi nuostoliai vežėjui padengiami iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto.

Padidintas finansavimas kelių tvarkymo programai. Ypač didėjo saugumo priemonės, plečiamas mašinų sustojimo aikštelių skaičius ties daugiabučiais.

Sveikatos apsauga

Nuolat investuojama į sveikatinimo paslaugų kompleksą Zarasų ligoninėje. Plečiamos Zarasų ligoninėje sanatorinio-rekreacinio gydymo paslaugos – atnaujintas baseinas. Įsigyta nauja rentgeno įranga. Į Zarasų ligoninę pritraukta jaunų gydytojų, sudaromos sąlygos jiems įsikurti, tobulinti kvalifikaciją.

Šeima, jaunimas, bendruomenė

Projektas: Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“. Vystomos integralios pagalbos į namus Zarasų rajone paslaugos. Išvystytas Zarasų atviras jaunimo centras. Įkurta Salako jaunimo atvira erdvė. Vykdomas mobilus darbas su jaunimu.

Finansuojamos nevyriausybinių ir religinių bendruomenių iniciatyvos.

Verslo plėtra, turizmas, darbo vietos

Įgyvendintas projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone“, praplėstas pėsčiųjų takų ilgis palei Nikajaus upę, sutvarkytos erdvės Magučių šile.

Mažėjo mokestinė naštą verslininkams, kuriantiems ir išlaikantiems darbo vietas Zarasų krašto gyventojams. Sukurti įdomūs turistiniai maršrutai, kurie padėjo atskleisti Zarasų krašto turistinį potencialą.

Kuriama Pirmojo pasaulinio karo ekspozicija Turmante ir tarptautinis žygeivių maršrutas po Zarasų rajoną ir Aukšdaugavės savivaldybes.

Turizmo ir aktyvaus poilsio tikslams sutvarkyta Sartų ežero pakrantė. Atnaujinta senoji tribūna.

Plėtojamas pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Štadvilių kaimo (per Juodalaukių kaimą) iki Zarasų miesto.

Aktyviai bendradarbiaudami su verslininkais ir bendruomene skatiname naujų darbo vietų kūrimąsi. Veikia jaunimo įdarbinimo programa vasarą.

Socialdemokratai nedalijo tuščių pažadų ir nuosekliai dirbo įgyvendindami tuos darbus, kuriuos buvo įsipareigoję Zarasų žmonėms.

Socialdemokratai yra už atvirą ir veiksmingą vietos savivaldą, tarnaujančią žmonių ir bendruomenės interesams – tai lygios galimybės, patikimas valdymas, aktyvios bendruomenės, darni raida.

Kviečiame palaikyti socialdemokratų sąrašą Nr. 5 ir mūsų kandidatą į Zarasų rajono merus Nikolajų GUSEVĄ!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos politinės kampanijos sąskaitos. Užsakymo Nr. 2023/02/27/02.

zar1

zar2

zar3

zar4

zar5

zar6

zar7

{jcomments off}

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite